Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia. Ewangelia opisuje to, co wydarzyło się nad brzegiem Jordanu. W chwili gdy Jan Chrzciciel udzielał Chrztu Jezusowi, otwarły się niebiosa. „Natychmiast – mówi św. Marek – gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo” (1,10). Przywodzi to na pamięć dramatyczne błaganie proroka Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!” (Iz 63,19). To wołanie znalazło swoje wypełnienie w wydarzeniu Chrztu Jezusa. Zakończył się w ten sposób czas „zamkniętych niebios”, które symbolizują rozdarcie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, będące konsekwencją grzechu. Grzech oddala nas od Boga i zrywa więź pomiędzy ziemią a niebem, określając w ten sposób stan naszej nędzy i szkody wyrządzonej naszemu życiu. Otwarte niebiosa wskazują, że Bóg udzielił swojej łaski, aby ziemia wydała owoc. (por. Ps 85,13). Tak więc ziemia stała się miejscem zamieszkania Boga pomiędzy ludźmi i każdy z nas ma możliwość spotkania Syna Bożego, doświadczając Jego miłości i nieskończonego miłosierdzia. Możemy Go spotkać realnie obecnego w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Możemy Go rozpoznawać w twarzach naszych braci, zwłaszcza w ubogich, chorych, uwięzionych, uchodźcach: oni są żywym ciałem Chrystusa cierpiącego i widzialnym obrazem Boga niewidzialnego.

Podczas Chrztu Jezusa nie tylko rozdarły się niebiosa, ale na nowo przemówił Bóg, sprawiając, że zabrzmiał Jego głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Głos Ojca ogłasza misterium, które ukrywa się w Człowieku przyjmującym Chrzest z rąk Prekursora.

A potem zstąpienie Ducha Świętego, w postaci gołębicy, pozwala Chrystusowi, Pomazańcowi Pańskiemu, rozpocząć swoją misję, którą jest nasze zbawienie. Duch Święty to Ten wielki zapomniany w naszych modlitwach. Często prosimy Jezusa, prosimy Ojca, szczególnie w modlitwie „Ojcze nasz”, ale niezbyt często zwracamy się do Ducha Świętego, prawda? On jest tym zapomnianym. Trzeba nam prosić Go o pomoc, o Jego moc, o Jego inspirację. Duch Święty, który ożywiał całe życie i posługę Jezusa, jest tym samym Duchem, który dzisiaj kieruje życiem chrześcijan, życiem ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami i chcą nimi być. Poddać działaniu Ducha Świętego nasze życie jako chrześcijan i naszą misję, którą otrzymaliśmy na mocy Chrztu, oznacza odnajdywać odwagę apostolską konieczną do pokonywania łatwych, światowych przyzwyczajeń. Natomiast chrześcijanin i wspólnota „głuchych” na głos Ducha Świętego, który pobudza do niesienia Ewangelii na krańce świata i społeczeństwa, stają się też wspólnotą „niemych”, którzy nie przemawiają i nie ewangelizują. Wy zaś pamiętajcie: trzeba się często modlić do Ducha Świętego, aby nam pomógł, dał siłę, natchnienie i pozwolił iść naprzód.

Maryja, Matka Boża i Matka Kościoła, niech towarzyszy nam, wszystkim ochrzczonym, w drodze; niech nam pomaga wzrastać w miłości ku Bogu i w radości służenia Ewangelii, aby w ten sposób nadać pełny sens naszemu życiu.

Po modlitwie „Anioł Pański”:

Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów!

Z radością pozdrawiam grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także Stowarzyszenia Świeckich Miłości Miłosiernej. Dzisiaj bardzo potrzeba miłosierdzia, i ważne jest, aby wierni świeccy żyli miłosierdziem i wnosili je w różne środowiska społeczne. Do przodu! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest czas miłosierdzia!

Jutro wieczorem udaję się w podróż apostolską do Sri Lanki i Filipin. Dziękuję za wasze życzenia wypisane na transparencie. Bardzo wam dziękuję. I proszę was, abyście mi towarzyszyli modlitwą; proszę także obywateli Sri Lanki i Filipin, którzy mieszkają w Rzymie, aby w sposób szczególny modlili się za mnie i w intencji tej podróży. Dziękuję wam! Wszystkim życzę dobrej niedzieli, nawet jeśli mamy brzydką pogodę; dobrej niedzieli! Dzisiaj obchodzimy też dzień zachęcający do tego, aby z radością przypomnieć sobie rocznicę swojego Chrztu. Przypomnijcie sobie to, o co was prosiłem: odszukajcie datę swojego Chrztu Świętego. W ten sposób każdy z nas będzie mógł powiedzieć: zostałem ochrzczony tego a tego dnia. Oby dzień dzisiejszy był radością z Chrztu Świętego. Nie zapominajcie modlić się za mnie.

Dobrego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj