Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Na zakończenie tej uroczystości, nasze myśli zwracają się do Maryi Panny, kochającej i troskliwej matki względem wszystkich swoich dzieci, które Jezus powierzył Jej na krzyżu, ofiarowując samego siebie w akcie największej miłości. Ikoną tej miłości jest Całun, który tym razem przyciągnął do Turynu tak wielu ludzi. Całun przyciąga do oblicza i umęczonego ciała Jezusa, a jednocześnie popycha ku obliczu każdej osoby cierpiącej i niesprawiedliwie prześladowanej. Pobudza nas w tym samym kierunku, jak dar miłości Jezusa. „Miłość Chrystusa przynagla nas”: te słowa św. Pawła były mottem św. Józefa Benedykta Cottolengo.

Przywołując gorliwość apostolską wielu świętych kapłanów tej ziemi, począwszy od księdza Bosko, którego dwusetną rocznicę urodzin wspominamy, pozdrawiam z wdzięcznością was kapłanów i zakonników. Poświęcacie się z zaangażowaniem w pracy duszpasterskiej i jesteście blisko ludzi i ich problemów. Zachęcam was do kontynuowania z radością waszej posługi, zawsze koncentrując się na tym, co istotne w głoszeniu Ewangelii. Dziękując wam, bracia biskupi Piemontu, za obecność, zachęcam was, byście byli blisko waszych kapłanów z ojcowską miłością.

Pannie Najświętszej zawierzam to miasto i jego terytorium oraz jego mieszkańców, aby mogli żyć w sprawiedliwości, pokoju i braterstwie. Zwłaszcza powierzam rodziny, młodzież, osoby starsze, więźniów i wszystkich cierpiących, ze szczególną myślą o chorych na białaczkę w dzisiejszym Narodowym Dniu Walki z Białaczką, Chłoniakami i Szpiczakiem. Niech Maryja Pocieszycielka Wiernych, królowa Turynu i Piemontu umocni waszą wiarę, upewni waszą nadzieję i uczyni owocną waszą miłość, abyście byli „solą i światłem” tej błogosławionej ziemi.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj