Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI


flowplayer(„player”, „https://www.radiomaryja.pl/flowplayer/flowplayer-3.1.5.swf”,{
clip : { // Clip is an object, hence '{…}’
autoPlay: false,
autoBuffering: true,
},

});

Kochani bracia i siostry!

Doszliśmy do piątej Niedzieli Wielkiego Postu, w której liturgia proponuje nam w tym roku scenę ewangeliczną, w której Jezus ocala kobietę cudzołożną przed wyrokiem śmierci (J 8,1-11). Podczas, gdy naucza On w Świątyni, uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, dla której prawo Mojżeszowe przewidywało ukamienowanie. Ci ludzie domagają się do Jezusa sądu nad grzesznicę chcąc „wystawić Go na próbę” i ponaglić Go do uczynienia błędnego kroku. Scena jest pełna dramatyczności: to od słów Jezus zależy życie tej osoby, ale i życie Jego samego. Oskarżyciele obłudnicy, rzeczywiście, udają, że w Jego ręce oddali sąd, a tymczasem tak naprawdę to właśnie Jego chcą oskarżyć i osądzić. Jezus, natomiast, jest „pełen łaski i prawdy” (J 1,14): On wie co znajduje się jest w sercu każdego człowieka, chce potępić grzech, ale zbawić grzesznika, i zdemaskować hipokryzję. Ewangelista, święty Jan podkreśla pewien szczegół: gdy oskarżyciele pytają Go natarczywie, Jezus schyla się i zaczyna pisać palcem na ziemi. Zauważa święty Augustyn, że ten gest ukazuje Chrystusa jako Boskiego prawodawcę: i rzeczywiście, Bóg zapisał swoim palcem prawo na tablicach z kamienia (por.
Comm. do Vang.di Giov., 33, 5). Jezus więc jest Prawodawcą, jest uobecnieniem Sprawiedliwości. Jaki z tego wniosek: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Te słowa są pełne rozbrajającej mocy prawdy, która obala mur hipokryzji i otwiera sumienia na większą sprawiedliwość, na sprawiedliwość miłości, na której polega doskonałe wypełnienie każdego przykazania (por. Rzymian 13,8-10). To jest ta sprawiedliwość, która ocaliła również Pawła z Tarsu przemieniając go w świętego Pawła (por., Fil. 3,8-14).

Kiedy oskarżyciele „jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, Jezus, rozgrzeszając kobietę z jej grzechu, wprowadza ją w nowe życie, skierowane ku dobru: „I ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej”. Ta sama łaska pozwala mówić Apostołowi: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” (Fil. 3,14). Bóg pragnie dla nas tylko dobra i życia; On troszczy się o zbawienie naszej duszy przez swoich sług, uwalniając nas od zła przez Sakrament Pojednania, aby nikt się nie zagubił, ale aby wszyscy mieli możliwość nawrócenia. W tym Roku Kapłańskim pragnę wezwać Pasterzy do naśladowania świętego Proboszcza z Ars w Jego posłudze sakramentalnego Przebaczania, aby wierzący odkryli znaczenie i piękno, i zostali uzdrowieni przez miłość miłosierną Boga, która „posuwa się aż do chęci zapomnienia o przyszłości, żeby nam przebaczyć” (List na Rok Kapłański).

Drodzy przyjaciele, nauczmy się od Jezusa Chrystusa, aby nie sądzić i nie potępiać bliźniego. Nauczmy się być bezkompromisowi wobec grzechu – począwszy od naszego! – a wyrozumiali dla osób. Niech w tym pomoże nam Matka Boża, która wolna od wszelkiego grzechu jest pośredniczką łaski dla każdego skruszonego grzesznika.

Po modlitwie Anioł Pański:

W najbliższa niedzielę, Niedzielę Palmową przypada 25 rocznicę zapoczątkowania Światowych Dni Młodzieży, upragnionych przez Czcigodnego Jana Pawła II. Z tej racji, w najbliższy czwartek, zaczynając od godziny 19-ej, oczekuję was młodzieży Rzymu i Lazio licznie tutaj na Placu św. Piotra na specjalnym świątecznym spotkaniu.

Po francusku:Drodzy bracia i siostry języka francuskiego, pozdrawiam Was! Chciałbym szczególnie pozdrowić tego ranka zakonników i zakonnice, jak i wszystkie osoby konsekrowane. Kościół was potrzebuje, aby pokazać mężczyznom i kobietom naszych czasów, drogę prawdziwego szczęścia. Podtrzymujcie żywo w was i w waszych wspólnotach zapał ewangeliczny, który inspirował założycieli i założycielki. Aby wasz misyjny dynamizm wzbudzał wokół was radość wiary i do pozwolił rodzić się nowym powołaniom wśród młodzieży! Niech pomoc Najświętszej Maryi Panny wspiera was w codziennym życiu! Udzielając Wam Apostolskiego Błogosławieństwa, życzę wszystkim dobrej niedzieli.

Po angielsku:
Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. Niech wasz pobyt w Rzymie przyczyni się do pogłębienia waszej miłości do Jezusa Chrystusa, który oddał życie z miłości do nas. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o współczuciu okazanym kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Przyznając, że zgrzeszyła, Jezus jej nie potępia, lecz zachęca aby więcej już nie grzeszyła. Ufając w to wielkie miłosierdzie wobec nas pokornie prosimy o przebaczenie naszych przewinień i o siłę do wzrastania w świętości. Proszę o obfite Boże błogosławieństwo dla was wszystkich i dla tych, których kochacie.

Po hiszpańsku:Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w sposób szczególny młodzież z Instytutu Ensenanza Sofía Casanova, z
Ferrol. Przed Wielkim Tygodniem pragnę zachęcić was do intensywnych przygotowań na Święta Wielkanocne poprzez modlitwę, jałmużnę i post. Niech pobożna i głęboką medytacja Męki Pańskiej wzbudzi w was łaskę nawrócenia i pomoże nam żyć w tej samej miłości, która doprowadziła Chrystusa aż do wydania się za nas na krzyżu dla naszego zbawienia. Życzę pięknej niedzieli.

Po niemiecku:Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów i turystów języka niemieckiego, szczególnie zaś pozdrawiam pielgrzymów z Mannheim. Słowo Boże wprowadza nas w czasie Wielkiego Postu na drogę nawrócenia i przemiany. W ewangelii dzisiejszej niedzieli ostrzega Jezus faryzeuszy a także nas wszystkich przed zbyt szybkim wydawaniem wyroków na ludzi. My zaś sami winniśmy nieustannie czuwać nad tym, czy aby normy moralne, które nakładamy na innych, nie są wykładnikiem naszego postępowania. Sami nie jesteśmy w stanie się uświęcić; potrzebujemy wpierw oczyszczenia i miłosiernej miłości Pana, abyśmy mogli go – jedynie świętego – przyjmować. Bóg niech was obdarzy łaską dobrego przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Po polsku:Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa: „I ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8, 11). Tak przemawia Boże miłosierdzie: nie potępia, ale wzywa, byśmy na nowo podejmowali drogę nawrócenia. Wdzięczni Bogu za Jego dobroć, wytrwale postępujmy na tej drodze. Z serca wam błogosławię.

Tłum. Redakcja Radia Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl