Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!W dzisiejszej liturgii powraca jedno z najbardziej wzruszających słów Pisma Świętego. Duch Święty podarował je za pośrednictwem pióra tak zwanego „drugiego Izajasza”, który dla pocieszenia przygnębionej nieszczęściami Jerozolimy wypowiada te oto słowa: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz. 49,15). To zaproszenie do zaufania w niezmienną miłość Boga podobne jest do tak samo wymownych słów z Ewangelii św. Mateusza, w których Jezus zachęca swoich uczniów, aby ci zaufali opatrzności Ojca niebieskiego, który karmi ptaki na niebie i przyodziewa lilie polne, i zna nasze potrzeby. (por . 6, 24-34). Tak powiada Mistrz: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”.

 

 

Wobec sytuacji wielu osób, bliskich jak i dalekich, które żyją w biedzie, te słowa Jezusa mogą się wydawać mało realistyczne, o ile wręcz nie uchyleniem się od zajęcia stanowiska. W rzeczywistości Chrystus Pan pragnie, abyśmy jasno zrozumieli, że nie można służyć dwom panom: Bogu i bogactwu. Kto wierzy w Boga, Ojca pełnego miłości dla swoich dzieci, ten wpierw szuka jego Królestwa, Jego woli. A to jest właśnie przeciwne fatalizmowi czy też naiwnemu irenizmowi. Wiara w Opatrzność, nie zwalnia bowiem od mozolnej walki o godne życie, lecz czyni wolnym od zbytniej troski o rzeczy i od lęku o jutro. Oczywiście to nauczanie Jezusa, chociaż pozostaje aktualne i ważne dla wszystkich, praktykowane jest na różne sposoby, w zależności od otrzymanego powołania: zakonnik franciszkański będzie mógł realizować je w sposób bardziej radykalny, gdy tymczasem ojciec rodziny będzie musiał wziąć pod uwagę swoje obowiązki wobec żony i dzieci. W każdym jednak przypadku, chrześcijanin wyróżnia się absolutnym zaufaniem Ojcu Niebieskiemu, tak jak to było w przypadku Jezusa. To właśnie więź z Bogiem Ojcem nadaje sens całemu życiu Chrystusa, Jego słowom, Jego zbawczym czynom, aż po Jego Mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus pokazał nam, co to znaczy żyć, mocno stąpając po ziemi, będąc uważnymi na konkretne sytuacje bliźnich, a równocześnie mając zawsze serce w niebie, zanurzone w miłosierdziu Boga.

Drodzy przyjaciele, w świetle Słowa Bożego tej niedzieli, zapraszam Was do wzywania Dziewicy Maryi pod imieniem Matki Bożej Opatrzności. Jej to powierzamy nasze życie, drogę Kościoła, wydarzenia historii. W szczególności, wzywajmy Jej wstawiennictwa abyśmy wszyscy nauczyli się żyć w sposób prosty i wstrzemięźliwy, w codziennej aktywności i w szacunku do stworzenia, które Bóg powierzył naszej pieczy.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Liturgia dzisiejszej niedzieli wzywa nas, abyśmy ufali Bożej Opatrzności i zawierzyli Jej wszystkie nasze troski, kłopoty i niepokoje o przyszłość. „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane” – mówi Chrystus (Mt 6, 33). Niech nie gaśnie w nas ta ufność i niech budzi gotowość do pomocy tym, którzy ją tracą na skutek trudnych doświadczeń życiowych. Niech Bóg wam błogosławi.

Po francusku:

Chociaż samotność jest wyzwaniem dla wielu ludzi, liturgia przypomina nam dzisiaj, drodzy pielgrzymi j. francuskiego, że Bóg nie zapomina o nas i że jesteśmy cenni w Jego oczach. Możemy także i my nabyć spojrzenia zdolnego do rozpoznawania jego obecności w sercu naszego życia! Ponieważ poszukiwanie Królestwa Bożego uwalnia nas od lęku przed jutrem i otwiera nas na ufność i nadzieję, które nigdy nie zawodzą. Zapraszam was, abyście byli dla tych, którzy was otaczają świadkami miłości Boga, jeszcze bardziej niż matka dla swojego dziecka, i zapraszam was do modlitwy, aby sprawiedliwość i dialog przeważyły nad przemocą i zyskiem. Wszystkim życzę dobrej niedzieli!

Po angielsku:

Witam wszystkim pielgrzymów języka angielskiego zebranych na tej modlitwie Anioł Pański. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do zaufania w opatrznościową opiekę naszego Niebieskiego Ojca i do szukania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Niech Jego słowa zainspirują nas do zobaczenia wszystkich spraw w prawdziwej perspektywie i do przeżywania naszego życia w radosnej wierze i pewnej nadziei w Boże obietnice. Dla was i waszych rodzin proszę o obfite Boże błogosławieństwa.

Po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości z krajów j. niemieckiego. Jedną z podstawowych oznak życia chrześcijańskiego jest zaufanie w Bożą dobroć i opatrzność. Pośród całej koniecznej troski o sprawy życia codziennego nie możemy stracić z oczu tego, co najważniejsze i konieczne, a mianowicie, Pana Boga. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, napomina nas Pan w dzisiejszej Ewangelii. Zechciejmy otwierać się na Bożą obecność również w naszej codzienności. On pomoże nam w wypełnianiu naszych obowiązków oraz uczyni nas gotowymi do wspierania braci w potrzebie. Wszystkim wam życzę błogosławieństwa na tę niedzielę oraz na cały tydzień.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych na tej modlitwie maryjnej, a w szczególności pielgrzymów z parafii Santa Eulalia i Santa Gruz, z diecezji Ibisa z towarzyszącym im biskupem; jak również wiernych pochodzących z parafii San Miguel Arcángel de Villanueva, z Córdoby. Dzisiejsza liturgia zachęca nas do zaufania Bożej Opatrzności; przypominajac nam, że jesteśmy kochani przez Boga i wspierani jego pomocą. Zaparszam was do dania odpowiedzi na Jego miłość naśladując Maryję Dziewicę, której życie ziemskie zawsze było pod znakiem wdzięczności i uwielbienia, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego pokoju i autentycznej radości. Szczęśliwej niedzieli.

 

Tłumaczenie Radio Maruja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl