Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia dzisiejszej drugiej niedzieli Adwentu (Mt 3, 1-12) ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który zgodnie ze znanym proroctwem Izajasza udał się na pustynię Judzką i swoim nauczaniem wzywał lud do nawrócenia, aby ten przygotował się na bliskie nadejście Mesjasza. Św. Grzegorz Wielki komentuje, że Jan Chrzciciel nawołuje do autentycznej wiary i dobrych czynów, aby moc łaski przeniknęła wnętrze, aby rozbłysło światło prawdy, by wyprostowane zostały drogi ku Bogu oraz by w sercu zrodziły się prawe myśli, po wysłuchaniu Słowa, które prowadzi ku dobru. Prekursor Jezusa stojący między Starym a Nowym Testamentem, jest jak ta gwiazda, która poprzedza wschód słońca, Chrystusa, Tego, na którym, zgodnie z innym proroctwem Izajasza – „spocznie Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”.

 

 

W czasie Adwentu, również i my jesteśmy wezwani, aby słuchać głosu Boga, który rozbrzmiewa na pustyni świata za pośrednictwem Pisma Świętego, szczególnie wtedy, gdy jest ono głoszone z mocą Ducha Świętego. Wiara bowiem tym bardziej się wzmacnia, im bardziej pozwala się oświecić Słowem Bożym, przez „to, co niegdyś zostało napisane – jak mówi św. Paweł -, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję” (Rz 15,4).

Wzorem słuchania jest Maryja Dziewica: „Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowane przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym życiu. Jak przypomina nam św. Ambroży, każdy wierzący chrześcijanin, w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże”. (Adh. Verbum Domini, 28).

Kochani przyjaciele, „nasze zbawienie opiera się na owym przyjściu” jak napisał Romano Guardini (La santa notte. Dall”Avvento all”Epifania, Brescia 1994, p. 13). „Przyjście Zbawiciela jest owocem wolności Boga. Stąd decyzja wiary polega na przyjęciu Tego, który nadchodzi” (ivi, p. 14). „Odkupiciel – dodaje teolog włosko-niemiecki – zbliża się do każdego człowieka: wchodzi w jego radości i udręki, w jego jasne poznawanie, oraz w jego bezradności i pokusy, wchodzi w to wszystko, co stanowi jego naturę i życie (ivi, p. 15).

Dziewicę Maryję, w której łonie zamieszkał Syn Najwyższego, – a której Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzić będziemy w najbliższą środę, 8 grudnia, – prosimy aby wspierała nas w tej duchowej wędrówce, abyśmy z wiarą i miłością przyjęli nadchodzącego Zbawiciela.

APEL

W tym okresie Adwentu, gdy wzywani jesteśmy by ożywiać nasze oczekiwanie
Pana i przyjąć go pośród nas, zapraszam was do modlitwy za wszystkie sytuacje przemocy, nietolerancji, cierpienia, które są w świecie, aby przyjście Jezusa przyniosło pociechę, pojednanie i pokój. Myślę o wielu sytuacjach trudnych, jak również o ciągłych zamachach, które zdarzają się w Iraku przeciwko chrześcijanom i muzułmanom, o zdarzeniach w Egipcie w wyniku których byli zabici i ranni, o ofiarach handlu i zbrodni, jak również o dramacie zakładników erytrejskich i innych narodowości, na pustyni Synaj. Respektowanie praw wszystkich osób jest niezbędne dla pokojowego współistnienia. Oby nasza modlitwa do Pana i nasza solidarność mogły przynieść nadzieję tym, którzy doświadczają cierpienia.Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. We Mszy świętej Drugiej Niedzieli Adwentu słyszymy wezwanie do nawrócenia, które kieruje do nas Jan Chrzciciel, Prorok znad Jordanu: Przypomina wszystkim, że „Bliskie jest królestwo niebieskie!”. Niech Adwent będzie dla nas wyzwaniem, by w sercu „Przygotować drogę Panu” (por. Mt 3, 2-3). Na realizację tego zadania z serca wam błogosławię.

Po francusku:
W tę pierwszą niedzielę Adwentu, drodzy pielgrzymi języka francuskiego,
rozpoczął się nowy Rok liturgiczny. Przypomina on nam, że Jezus Chrystus
odwiecznie obecny w naszym życiu, wypełnia dla nas swoje dzieło Odkupienia za
pośrednictwem Liturgii Kościoła. W tych dniach, gdy modlimy się szczególnie o
poszanowanie życia nienarodzonego, niech Maryja Dziewica, która przyjęła w swoim
łonie Słowo Boże, pomoże nam otworzyć nasze serca na światło Jej Syna, który
przychodzi. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i radosnego czasu Adwentu!

Po angielsku:
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka angielskiego zgromadzonych
dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj chrześcijanie rozpoczynają nowy Rok
liturgiczny wraz z początkiem Adwentu, który jest czasem przygotowania do
obchodów misterium Wcielenia. Niech przez łaskę Bożą nasza modlitwa, pokuta i
dobre uczynki pełnione w tym czasie, przygotują nas prawdziwie na spotkanie z
Panem twarzą w twarz. Dla was i dla waszych rodzin proszę o Boże dary mądrości,
mocy i pokoju.

Po niemiecku:
Serdeczne Szczęść Boże kieruję do wszystkich pielgrzymów i turystów z krajów
niemieckojęzycznych. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w okres Adwentu. Jest to
święty czas oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Zbawicielem. On nieustannie
pragnie doświadczanemu cierpieniem światu przynieść zbawienie, pokój i miłość.
Otwórzmy nasze serca i przygotujmy się poprzez przyjmowanie Sakramentów św. na
spotkanie z naszym Zbawicielem i Królem.

 

 

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl