Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry,

wszystkim składam życzenia dobrego roku! W tym pierwszym dniu 2013 r. chciałbym, aby do wszystkich mężczyzn i kobiet świata dotarło Boże błogosławieństwo. Czynię to za pomocą starożytnej formuły zawartej w Piśmie Świętym: „Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).Pobierz Pobierz

Jak światło i ciepło słońca są błogosławieństwem dla ziemi, tak Boże światło jest nim dla ludzkości, gdy On sprawia, że Jego oblicze nad nią jaśnieje. To wydarzyło się wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa! Bóg sprawił, że zajaśniało dla nas Jego oblicze: na początku w sposób skromny, ukryty – w Betlejem tylko Maryja i Józef oraz kilku pasterzy było świadkami tego objawienia – ale stopniowo, jak słońce, które od świtu zmierza ku południu, światło Chrystusa narastało i rozprzestrzeniło się wszędzie. Już w krótkim czasie swojego życia ziemskiego Jezus z Nazaretu sprawił, że Boże Oblicze zajaśniało w Ziemi Świętej; a potem, poprzez Kościół ożywiany przez Jego Ducha, ogarnęło wszystkie narody Ewangelią pokoju. „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). Tak brzmi śpiew aniołów w Boże Narodzenie, taki jest też śpiew chrześcijan pod każdym niebem; śpiew, który z serc i ust przechodzi do gestów konkretnych, do działań miłości, które budują dialog, zrozumienie i pojednanie.

Stąd osiem dni po Bożym Narodzeniu, gdy Kościół jak Maryja Boża Rodzicielka ukazuje światu nowo narodzonego Jezusa, Księcia Pokoju, świętujemy Światowy Dzień Pokoju. Tak, to Dziecię, które jest Słowem Boga, które stało się ciałem, przyszło, aby przynieść ludziom pokój, którego świat dać nie może (cf. J 14,27). Jego misją jest zburzyć „mur wrogości” (cf. Ef 2,14). I kiedy nad brzegami Jeziora Galilejskiego ogłasza On swoje „Błogosławieństwa”, wśród nich znajduje się także i to: „błogosławieni pokój czyniący, albowiem będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Kim są pokój czyniący? To ci wszyscy, którzy dzień w dzień starają się zwyciężać zło dobrem, mocą prawdy, bronią modlitwy i przebaczenia, szlachetną i dobrze spełnianą pracą, poprzez badania naukowe w służbie życiu, poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Czyniących pokój jest wielu, ale nie robią hałasu. Jak zaczyn w cieście sprawiają wzrost ludzkości według planu Bożego.

Podczas tej pierwszej modlitwy „Anioł Pański”w nowym roku prośmy Matkę Najświętszą, Matkę Boga, aby nam błogosławiła, jak mama błogosławi swoje dzieci, które mają wyruszyć w podróż. Nowy rok jest jak podróż: ze światłem i łaską Bożą oby mógł być drogą pokoju dla każdego człowieka i każdej rodziny, dla każdego kraju i dla całego świata.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj