Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry,

w dzisiejszą niedzielę ewangelista Marek przedstawia nam dwa opisy cudownych uzdrowień, jakich Jezus dokonuje względem dwóch kobiet: córki Jaira, przełożonego synagogi, oraz kobiety, która cierpiała na upływ krwi. Są to dwa wydarzenia, w których mamy do czynienia z dwojakim sposobem rozumienia tekstu: z tym czysto dosłownym – Jezus pochyla się nad cierpieniem ludzkim i uzdrawia ciało, oraz z tym duchowym – Jezus przyszedł, aby uleczyć serce człowieka, aby obdarzyć go zbawieniem, i domaga się wiary w Niego.

W pierwszym wydarzeniu bowiem na wieść o śmierci córki Jaira Jezus zwraca się do przełożonego synagogi: „Nie bój się, wierz tylko!”. Następnie bierze go ze sobą do miejsca, gdzie leżała dziewczynka, i mówi: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Święty Hieronim komentuje te słowa, podkreślając moc zbawczą Jezusa: „Dziewczynko, wstań dla mnie, nie ze względu na twoją zasługę, ale dzięki mojej łasce. Wstań więc dla mnie. Fakt bycia uzdrowionym nie jest uzależniony od twoich cnót”.

Drugie wydarzenie, to z kobietą chorą na krwotok, ponownie uwypukla fakt, że Jezus przyszedł po to, aby wyzwolić całego człowieka. Rzeczywiście cud dokonuje się w dwóch etapach. Najpierw następuje uzdrowienie fizyczne, ale ono ściśle połączone jest z uzdrowieniem głębszym, z uzdrowieniem, które daje Boża łaska temu, kto otwiera się na Niego z wiarą: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”.

Te dwa opowiadania o uzdrowieniu są dla nas zaproszeniem, aby przekraczać czysto horyzontalną i materialistyczną wizję życia. Prosimy Boga o uzdrowienie z wielu problemów, w konkretnych potrzebach, i to jest słuszne, ale to, o co powinniśmy usilnie prosić, jest coraz mocniejsza wiara – aby Pan odnowił nasze życie i mocną ufność w Jego miłość, w Jego opatrzność, która nas nigdy nie opuszcza.

Jezus, który okazuje się wrażliwy na ludzkie cierpienie, każe nam myśleć także o tych, którzy pomagają chorym nieść ich krzyż, zwłaszcza o lekarzach, sanitariuszach i tych wszystkich, którzy zapewniają opiekę religijną w lecznicach. Są oni rezerwuarami miłości, które udzielają pokoju i nadziei cierpiącym. W Encyklice „Deus caritas est” zaznaczyłem, że w tym bezcennym posługiwaniu potrzebna jest kompetencja zawodowa – ona jest pierwszą i podstawową potrzebą. Ale to nie wystarcza. Chodzi bowiem o ludzkie istoty, które potrzebują ludzkiego traktowania i wrażliwości serca. Dlatego oprócz przygotowania zawodowego konieczna jest także nade wszystko formacja serca. Należy prowadzić ich do tego spotkania z Bogiem w Chrystusie, które wzbudzi w nich miłość i otworzy ich duszę na drugiego człowieka (n. 31).

Prośmy Dziewicę Maryję, by towarzyszyła nam na drodze wiary i zaangażowania konkretnej miłości – zwłaszcza w stosunku do tych, którzy jej potrzebują – upraszając równocześnie Jej macierzyńskiego wstawiennictwa wobec naszych braci, którzy doświadczają cierpienia ciała i
ducha.

Po francusku:

Z radością pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, a w szczególności Przyjaciół św. Weroniki z Libanu. W tym letnim okresie zachęcam was, byście uczyli się spędzać czas z Bogiem. Bądźcie świadkami Jego obecności pośród nas. Nieście Jego miłosierdzie i delikatność każdemu, kogo będzie wam dane spotkać, w szczególności tym, którzy cierpią. Na wzór Najświętszej Maryi, zostawmy nasze lęki i wątpliwości i z odwagą dawajmy świadectwo naszej wiary! Życzę wszystkim dobrej niedzieli!

Po angielsku:

Witam angielskojęzycznych gości zgromadzonych na modlitwie „Anioł Pański”. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywraca życie małej dziewczynce, odpowiadając na pełną wiary modlitwę jej ojca. W tym cudzie możemy odczytać zaproszenie do tego, aby samemu wzrastać w wierze, ufać Bożej obietnicy obfitego życia i modlić się za tych, którzy potrzebują Jego uzdrawiającego dotknięcia. Dla was i waszych rodzin upraszam błogosławieństwa mądrości, radości i pokoju!

Po niemiecku:

Z radością pozdrawiam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych. Ewangelia św. Marka, którą czytamy w tym roku kościelnym, opisuje nam ciągle na nowo Jezusa uzdrawiającego oraz przywracającego do życia ludzi odizolowanych bądź odsuniętych przez innych. Miłość Boża przywraca do życia oraz do wspólnoty. Jednakże obdarowani zostaniemy jedynie wtedy, gdy sami będziemy obdarowywać. Tylko wtedy – jeśli będziemy w stanie z czegoś zrezygnować bądź ponieść ofiarę – otrzymamy w sposób niezasłużony. Duch Św. niech was prowadzi i oświeca, abyście byli otwarci na czynienie dobra.

Po hiszpańsku:

Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności młodych z parafii św. Augustyna z Guadalix. W dzisiejszej ewangelii Jezus mówi Jairowi: „Nie bój się, wierz tylko!”, i biorąc dziewczynkę za rękę, przywraca jej życie. Drodzy bracia, dzięki wierze Jezus czyni nas uczestnikami w swoim Boskim życiu. Niech ten czas wakacji będzie okazją do umocnienia wiary poprzez modlitwę i miłosierdzie. Błogosławionej niedzieli!

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Na początku wakacji życzę wszystkim, aby czas zasłużonego odpoczynku był równocześnie okazją do poświęcenia więcej czasu i uwagi Bogu i ludziom, do pogłębiania życia duchowego przez modlitwę, lekturę, kontakt z przyrodą i twórcze spotkania. Radość i pokój tych dni zawierzam matczynej opiece Maryi. Niech Bóg Wam błogosławi!

Po włosku:

Na koniec pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności wiernych z parafii św. Jana Chrzciciela z Latisany i świeckich współpracowników Kamilianów z Piemontu. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, pogodnego miesiąca lipca i udanych wakacji.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj