Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry

zwróćmy się teraz do Maryi, którą czcimy dzisiaj jako Królową Różańca Świętego. W tym czasie w sanktuarium w Pompei zanoszona jest tradycyjna „Suplikacja”, z którą łączą się niezliczone rzesze wiernych z całego świata. Podczas gdy także i my łączymy się duchowo w tej wspólnej modlitwie, pragnę zaproponować wszystkim docenienie Modlitwy Różańcowej w nadchodzącym Roku Wiary.

Przez Różaniec bowiem dajemy się prowadzić Maryi, która jest wzorem wiary, w medytacji tajemnic Chrystusa, i dzień po dniu jesteśmy wspomagani w przyswajaniu sobie Ewangelii, tak aby ona nadawała kształt całemu naszemu życiu. Dlatego też idąc za moimi Poprzednikami, zwłaszcza za bł. Janem Pawłem II, który dziesięć lat temu dał nam List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, zachęcam do odmawiania Modlitwy Różańcowej osobiście, w rodzinie i we wspólnocie, ucząc się w szkole Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary.

Po francusku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego. Z uwagi na rozpoczynający się synod poświęcony Nowej Ewangelizacji zachęcam was do podjęcia modlitwy, szczególnie do Ducha Świętego – protagonisty ewangelizacji od czasów narodzin Kościoła. Uczestnicy przybyli z całego świata potwierdzają uniwersalność Ewangelii, która dziś – podobnie jak wczoraj – kierowana jest do każdego człowieka odkupionego i zbawionego przez Jezusa Chrystusa. Niech każdy chrześcijanin na nowo podejmuje odpowiedzialność za ukazywanie innym Zbawiciela oraz Jego przesłania miłości i pokoju! Powierzajmy Najświętszej Maryi Pannie, Gwieździe Ewangelizacji, prace tego zgromadzenia. Życzę wszystkim udanej niedzieli. Niech Bóg was błogosławi!

Po angielsku:

Pozdrawiam obecnych tu dziś pielgrzymów języka angielskiego! Proszę was wszystkich o modlitwę za prace rozpoczynającego się dzisiaj synodu poświęconego Nowej Ewangelizacji. Jeszcze w tym tygodniu, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpocznie się Rok Wiary. Niech te wydarzenia utwierdzają w nas piękno i radość wiary w Jezusa Chrystusa, którą przyjmujemy do siebie przez Kościół! Powierzając te intencje Matce Bożej Różańcowej, proszę o obfite Boże błogosławieństwo dla was wszystkich!

Po niemiecku:

Radosne pozdrowienie kieruję do wszystkich gości z krajów niemieckojęzycznych. Podczas dzisiejszej Mszy św. zainaugurowałem XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone „Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Jako wzory przekazywania wiary towarzyszą nam nowi Doktorzy Kościoła: Jan z Avila oraz Hildegarda z Bingen. Jan opisuje pójście za Chrystusem jako wewnętrzny postęp, który opiera się na modlitwie i ćwiczeniu w cnotach. Hildegarda jest patronką dobrej rady. Ona to angażuje całą swoją wiedzę, aby pomóc ludziom żyć w harmonii z Bogiem, naszym Stworzycielem i Odkupicielem. Wspierajmy naszą modlitwą zgromadzenie synodalne oraz prośmy, aby Duch Św. prowadził nas na wszystkich naszych drogach.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji owoców prac synodu biskupów, którzy w najbliższych dniach będą zastanawiać się nad „Nową Ewangelizacją dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Dzisiaj ogłosiłem Doktorami Kościoła hiszpańskiego kapłana św. Jana z Avili oraz niemiecką siostrę zakonną św. Hildegardę z Bingen. Niech ich osoby i dzieła staną się pełnymi blasku lampami w głoszeniu Królestwa Bożego i pomogą wszystkim wzrastać każdego dnia w prawdziwej wierze. Niech Maryja Dziewica nam towarzyszy w tych postanowieniach.

Po portugalsku:

Kieruję gorące pozdrowienie do pielgrzymów języka portugalskiego. Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji prac synodu biskupów, który dzisiaj został zainaugurowany po hasłem „Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Prośmy Maryję, Gwiazdę Nowej Ewangelizacji, aby nas wspierała w pójściu tą drogę wiary z większym przekonaniem i radością, abyśmy mogli stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa na świecie. Szczęśliwej niedzieli.

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, uczestników Liturgii otwarcia Synodu Biskupów. Proszę was o modlitewne wsparcie prac synodalnych, których przedmiotem będzie Nowa Ewangelizacja. Jej protagonistami i pionierami są święci. Ich wzorem ukazujmy innym piękno Ewangelii, głębię wiary i moc sakramentów, a szczególnie Eucharystii. Zawierzając dzieło synodu Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Świętego, z serca wam błogosławię.

 Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj