89. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia

Na Jasnej Górze rozpoczyna się dziś 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Jednym z głównych tematów tegorocznego spotkania będzie ideologia gender oraz zagrożenia jakie ze sobą niesie.

Niedzielnej uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Wygłosi on także konferencję poświęconą ludzkiej płciowości.

Ksiądz arcybiskup zwraca uwagę, że jednym z poważnych zagrożeń jest dziś ‘teoria gender’, która stała się ideologią polityczną. Zaprzecza ona prawdzie o człowieku i jego płciowości.

Niestety, mimo iż ideologia „gender” nie jest potwierdzona przez doświadczenie życiowe minionych pokoleń, to jest ona narzucana społeczeństwom przez siły polityczne – zauważa ksiądz arcybiskup.

Maria Ochman, przewodnicząca krajowej sekcji służby zdrowia NSZZ „Solidarność”, mówi że pielgrzymka jest czasem modlitwy i zawierzenia, ale także wspólnym poszukiwaniem rozwiązań kluczowych kwestii nurtujących społeczeństwo.

W czasie tych rozważań, zarówno Apelu Jasnogórskiego jak również trwających rekolekcji, ale także jutrzejszej Mszy św., która będzie takim kulminacyjnym momentem naszego spotkania u Matki Bożej, które przebiega pod hasłem: „Tu serce zawsze bije mocniej”; będą również kwestie bioetyczne, które tak bardzo mocno zbulwersowały w ostatnich dniach opinię społeczną. Podejmiemy także rozmowę nt. spraw związanych z dopłatami do koszyka świadczeń, czyli tego co się nam należy, za wnoszone składki. W Polsce każdy z nas wnosi składki, jeśli nie dwie to przynajmniej jedną, a więc nikt nam niczego za darmo nie daje – zaznacza Maria Ochman.

Przewodnicząca Maria Ochman dodaje, że obecność Młodych na pielgrzymce z Radiem Maryja na Jasnej Górze to sygnał do działania.

Tak się składa, że od kilku lat nasze pielgrzymki, zbiegają się z pielgrzymką Młodych Radia Maryja; tym bardziej czujemy się pewniej i bezpieczniej, wsparci wspólną modlitwą. (…) Przychodzimy, żeby te wszystkie troski zawierzyć, żeby szukać rozwiązań, tej niełatwej pracy, i być może również modlić się za tych kolegów, którzy nie do końca przestrzegają tych standardów, którzy bardzo łatwo ulegają, właśnie tej filozofii gender. W tej chwili mamy problemy z technologiami in vitro i tymi wszystkimi technologiami etycznymi moralnymi, które towarzyszą nam w codziennej pracy – zwraca uwagę przewodnicząca krajowej sekcji służby zdrowia NSZZ „Solidarność”.

RIRM

drukuj