47. Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie

Dziś odbędzie się 47. Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. Zwyczajem już jest, że pod koniec wakacji m.in.: ministranci, schole i grupy oazowe pielgrzymują do serca diecezji, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.

Pielgrzymka ta będzie okazją do podziękowania Panu Bogu za dar wakacji i rekolekcji oazowych. Uczestnicy będą także prosić o Boże błogosławieństwo i zapał w pracy w nowym roku formacyjnym.

Spotkanie rozpocznie się zabawą – tańcem integracyjnym, po czym nastąpi zawiązanie wspólnoty. O 9.30 zaplanowano konferencję „Narodzić się na nowo”, którą poprowadzi ks. Michał Misiak, moderator Ruchu Światło-Życie z Archidiecezji Łódzkiej. Po konferencji będzie miało miejsce spotkanie w grupach. Następnie przygotowanie do Eucharystii i wspólna Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Tomasika. O 14. zaplanowano Agapę, pół godziny później nabożeństwo rozesłania. Całość spotkania zakończy się ok. godz. 16.00.

W czasie naszej pielgrzymki będziemy rozważali hasło pracy rocznej „Narodzić się na nowo” – akcentują organizatorzy pielgrzymki.

– „Narodzić się na nowo”. Słowa te zostały zaczerpnięte z ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Pomogą nam one pochylić się nad sakramentem chrztu świętego i momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany, związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela – podkreślają organizatorzy.

Diecezja Radomska/RIRM

drukuj