Fot. PAP

„Polskie Drogi Nowej Ewangelizacji” na KUL

„Polskie Drogi Nowej Ewangelizacji” – pod takim hasłem odbywają się Duszpasterskie Wykłady Akademickie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykłady organizowane są przez Specjalizację Teologii Praktycznej KUL przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie są organizowane od 1935 roku. Zawsze wiążą się one z aktualnym życiem i programem duszpasterskim Kościoła. Tegoroczne Duszpasterskie Wykłady Akademickie poświęcone są nowej ewangelizacji w kontekście obecnych przemian społeczno-kulturowych w Polsce. Prelegenci przybliżą czym jest nowa ewangelizacja, jak przebiega wśród społeczeństwa oraz w jaki sposób obecnie należy głosić Ewangelię.

Tematyka tegorocznych wykładów związana jest z faktem powołania Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji przez papieża Benedykta XVI. Rada ta ma za zadanie promowanie nowych impulsów ewangelizacyjnych w Kościołach dawno istniejących, a obecnie działających w warunkach postępującej sekularyzacji i swoistego zaniku wrażliwości na Boga. W swoim działaniu ma poszukiwać  nowych form przekazu, nowych form działania – nowych ambon.

Podczas trwania wykładów można podziwiać wystawę – Credo bramą wiary – przygotowaną przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej KUL. Składa się na nią 87 fotogramów pochodzących ze zbiorów ks. prof. Ryszarda Knapińskiego, który bada temat Credo w sztuce chrześcijańskiej. Wystawa daje możliwość zapoznania się z różnorodnością ikonograficzną i formalną prezentowanej problematyki. Wśród wybranych eksponatów przeważają grafiki, ale zaprezentowane zostaną także wybrane przykłady realizacji rzeźbiarskich, złotniczych i malarskich.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie zakończą się dziś po południu.

 

RIRM

drukuj