37. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę

Wyruszyła XXXVII Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Wzorem ubiegłych lat wierni pielgrzymować będą w pięciu strumieniach: z Nysy, Opola, Raciborza, Głubczyc i Kluczborka.

Zachęcając do podjęcia trudu pielgrzymiego przewodnik pielgrzymki opolskiej ks. Marcin Ogiolda pisze: „Siostry i Bracia! „Być solą ziemi” – tak brzmi przewodnia myśl programu duszpasterskiego w naszej Ojczyźnie na ten rok. Wpisuje się on bardzo dobrze w ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary (11.10.2012 – 24.11.2013), w którym realizujemy naszą Pielgrzymkę. Jest zatem naszym obowiązkiem nie tylko podjęcie tematyki wiary, ale też próba zanurzenia się w jej źródłach oraz ożywienia głębokiej wiary w swoim sercu.

Łączy się z taką postawą potrzeba modlitwy za tych, którzy nie wierzą, poszukują, błądzą, a także za tych, którzy bluźnią, prześladują i wiarę z serc wyrywają. Ważnym jest, aby cała nasza postawa na Pielgrzymce była prawdziwym świadectwem wiary. Pomocą będą towarzyszące nam w liturgii pielgrzymkowej symbole – świeca Roku Wiary i bryła soli, a także księgi Pisma świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Na zakończenie tegorocznej Pielgrzymki ze światłem w dłoni będziemy odnawiać przyrzeczenia Chrztu świętego. Oby nikomu nie zabrakło ducha wiary, gorliwości i wytrwałości na pielgrzymim szlaku – czego szczególnie życzę tym, którzy na Jasną Górę wyruszyli po raz pierwszy. Wszystkie niedogodności niech będą przezwyciężone duchem ofiarnej miłości i wzajemnej życzliwości, a serdeczną modlitwę jedni za drugich dołączmy do wszystkich naszych pielgrzymkowych intencji – czytamy w komunikacie ks. Marcina Ogioldy.

RIRM/ Diecezja Opolska

drukuj