30 lat Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej

Misjonarze Świętej Rodziny zapraszają do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej, które w tym miejscu jest odgrywane już od 30 lat. Reżyserem całego przedstawienia jest ks. Piotr Gałązka MSF.

W tym roku Misterium będzie odgrywane w dniach: 16, 23, 24 marca i 6 kwietnia. Każdorazowo rozpoczyna się ono Mszą świętą o godzinie 14.00, a kończy ok. godziny 17.00. W bieżącym roku przypada też jubileusz 90 – lecia pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej.

Grupa parafian przebranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów, odgrywa sceny z męki Pana Jezusa. Misterium rozpoczyna się Ostatnią Wieczerzą, następnie przez Ogrójec, Sanhedryn, sąd przed Piłatem, Drogę Krzyżową wszyscy zmierzają na Golgotę, gdzie kończy się sceną ukrzyżowania Pana Jezusa na niewielkim wzniesieniu poza murami klasztoru. W całe Misterium zaangażowanych jest ponad stu parafian z Walentynowa, Wiktorówka, Piesnej i Rataj (a cała parafia liczy zaledwie 640 osób). Warto dodać, że wszyscy grający w Misterium to amatorzy, głównie miejscowi rolnicy. Rolę Jezusa odgrywa tradycyjnie kapłan w  tym roku będzie to ks. Marek Gubernat MSF.

Górka Klasztorna to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to znane jest z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda, z chwilą ukazania się Maryi, nabrała cudownych właściwości. Opiekunami tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny. Na przestrzeni dziejów naszej Ojczyzny, przeciwnicy Boga i kultu maryjnego wielokrotnie starali się wymazać to miejsce z kart historii, wymazać pierwsze ślady kultu Maryi i wiary Polaków. Tak było w okresie protestantyzmu, w czasie najazdu Szwedów, w czasach zaborów, czy też w podczas II wojny światowej, kiedy to w Górce stworzono obóz zagłady dla duchowieństwa, okolicznych mieszkańców i jeńców angielskich. W listopadzie 1939 roku hitlerowcy zamordowali 5 kapłanów i 25 braci zakonnych z góreckiego klasztoru. Wielokrotnie skazywano tu Boga i Jego wyznawców, wielokrotnie doświadczano to miejsce cierpieniem i krzyżem.

Aby uczcić męczeństwo Polaków, postanowiono w Jubileuszowym Roku Odkupienia – w roku 1984 – po raz pierwszy przedstawić Misterium Męki Pańskiej. Początek temu niezwykłemu wydarzeniu dał ks. Jan Czekała MSF, który sam wielokrotnie wcielał się w postać Chrystusa. Od tej pory każdego roku, w okresie Wielkiego Postu, odgrywane jest to Misterium na otwartym powietrzu, na terenie Góreckiego Sanktuarium. Oparte jest na Ewangelii oraz dziele Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”.

Co roku w góreckim Misterium uczestniczą tysiące pielgrzymów, którzy przyjeżdżają tu, aby na nowo przeżywać cierpienia Jezusa Chrystusa, aby łączyć się w bólu z Matką Bożą Bolesną.

Ks. Piotr Krupa MSF/RIRM

drukuj