15. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – 3 września 2020