fot. twitter.com/UOKiKgovPL

W życie weszła ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej weszła w życie. Wszelkie wnioski będzie rozpatrywać delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy.

Przewaga kontraktowa występuje wtedy, gdy między odbiorcą a nabywcą istnieją duże różnice w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie jest w stanie podpisać umowy z innym przedsiębiorcą. W takiej sytuacji silniejsza strona może narzucać tej drugiej pewne rozwiązania. Nowe przepisy mają dać każdemu równe szanse – wyjaśnił prezes UOKiK Marek Niechciał.

– Bez względu na to, czy jestem handlowcem np. zakładu mięsnego, czy handlowcem supermarketu, to mnie jest to obojętne, czy jestem tu, czy tu, bo mam takie same szanse negocjacyjne i efekt na dobrą umowę – zaznaczył szef UOKiK.

Nowa ustawa dotyczy przede wszystkim producentów żywności – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

– Ta ustawa przede wszystkim dotyka ochrony producentów żywności, podmiotów, które zajmują się właśnie tą branżą rolno-spożywczą, przed nieuczciwymi praktykami dużych podmiotów ekonomicznych – powiedział Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorski.

Do nieuczciwych działań zalicza się m. in. nieuzasadnione rozwiązanie lub grożenie rozwiązaniem umowy, uzależnianie zawarcia umowy od spełnienia dodatkowych wymagań niezwiązanych z kontraktem oraz bezpodstawne zwlekanie z płatnością za dostarczone produkty. Jak zaznaczył dyrektor bydgoskiego UOKiK, wszelkie działania będą podejmowane dla dobra publicznego.

– Będziemy działali wyłącznie w interesie publicznym, będziemy zmierzali do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w celu uzdrowienia stosunków konkurencyjnych panujących na tym rynku – mówił Piotr Adamczewski, dyrektor UOKiK w Bydgoszczy.

Ustawa obejmuje rolników, którzy dostarczają do chociaż jednego odbiorcy towar za co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Podobna ustawa obowiązuje w dwudziestu krajach Unii Europejskiej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj