fot. pixabay.com

Zwiększenie ochrony dzieci w sądach i zaostrzenie kar dla pedofilów

Resort sprawiedliwości przygotował pakiet zmieniający procedurę karną z udziałem dzieci tak, aby była ona przyjazna i bezpieczna dla najmłodszych.

Dzieci, które są ofiarami przestępstw lub świadkami w procesach karnych wymagają szczególnej opieki ze strony wymiaru sprawiedliwości. Postępowania sądowe są dla nich dużą traumą. Pogłębia ją czasami bezduszność systemu.

– Bardzo często w praktyce prawa i sadów zapomina się o tym, że ofiara ma przede wszystkim prawa i próbuje się tutaj koncentrować na prawach sprawcy – zauważył Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina.

Nieletni od lat mogą liczyć na specjalne traktowanie. Dzieci do 15 roku życia są przesłuchiwane w tzw. bezpiecznych pokojach przesłuchiwań. Resort sprawiedliwości chce ulepszyć to rozwiązanie, aby wszystkie dzieci mogły bez lęku składać zeznania.

– Przedłużamy ten czas. Do 18. roku życia każde dziecko w przypadku najcięższych przestępstw będzie przesłuchiwane w bezpiecznym pokoju przesłuchań z udziałem psychologa – zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Poprawiona zostanie też komunikacja z dziećmi. Sędziowie przejdą specjalne szkolenia. Także informacje o prawach nieletnich i podejmowanych działaniach będą przekazywane w przystępnej formie.

– Wprowadzimy obrazkowe pouczenia dla dzieci, w formie grafik. Tak, aby dziecko wiedziało, dlaczego zeznaje, po co zeznaje i jakie prawa mu przysługują – zaznaczył wiceminister.

Jedną z najważniejszych zmian jest zapewnienie profesjonalnego prawnika dla dzieci, które zostały wykorzystane seksualnie.

– Już na etapie postępowania przygotowawczego, niezależnie od stanu majątkowego – co jest bardzo ważne i różni się od obecnego stanu prawnego – dziecko pokrzywdzone przestępstwami na tle seksualnym miało pełnomocnika z urzędu opłacanego przez państwo – zwrócił uwagę Marcin Romanowski.

Ponadto wszystkie postępowania związane z przemocą seksualną będą prowadzone z wyłączeniem jawności, aby chronić pokrzywdzonych. Ofiary, jeśli wyrażą wolę, będą też informowane o zakończeniu odbywania kary przez oprawcę.

– Projekt przedstawiony przez wiceministra sprawiedliwości jest krokiem w słusznym kierunku, ale trzeba zaznaczyć, że pogłębia on instytucje, które już istnieją – wskazał prawnik dr Sławomir Koroluk.

Resort sprawiedliwości chce także zmian w Kodeksie karnym. Postuluje zwiększenie kar dla tych, którzy dopuszczają się przemocy seksualnej wobec dzieci. Chce ponadto, by tego typu przestępstwa nie ulegały przedawnieniu.

TV Trwam News

drukuj