Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=828122

ZUS rozpoczął największą w roku zbiorczą wysyłkę korespondencji z informacją o stanie konta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął największą w roku zbiorczą wysyłkę korespondencji z informacją o stanie konta ubezpieczonego. Maksymalnie do końca sierpnia listy trafią do ponad 20 mln Polaków.

Otrzymają je wszyscy klienci, którzy mają co najmniej jedną składkę w ZUS. W liście przestawiony jest stan finansów na koniec ubiegłego roku, obejmujący m.in. zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego.

Dodatkowo rok 2018 r. jest przedstawiony z wyróżnieniem poszczególnych składek w kolejnych miesiącach. Klienci odkładający składki w tzw. II filarze w ZUS dowiedzą się również, jak wygląda stan ich subkonta.

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, otrzymają w korespondencji również symulację emerytury. To hipotetyczne wyliczenia, które mogą się zmienić w ramach rozwoju naszej drogi zawodowej – mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

– Żebyśmy nie podchodzili do tego, że jest to pewna emerytura, jaką otrzymamy na starość. To jest emerytura, która przysługiwałaby nam w dwóch wariantach. Po pierwsze, gdybyśmy dzisiaj skończyli naszą aktywność zawodową, przestali odkładać składki, ale oczywiście większość z nas nie przestanie dzisiaj pracować i dalej będzie odkładać składki, więc jest to pewna symulacja tego, co by było dzisiaj. Druga – uśredniamy te składki, które były płacone do tej pory i dodajemy je do kolejnych miesięcy i lat, które dzielą nas do emerytury i pokazujemy, jak nasza emerytura by wyglądała za te parę lat, jeżeli będziemy odprowadzać identyczne składki –  wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz.

Blisko 2,5 mln klientów ZUS otrzyma z informację o stanie konta na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

RIRM

drukuj