fot. wikipedia

ZUS: Polacy coraz bardziej przestrzegają przepisów BHP

Polacy coraz bardziej przestrzegają przepisów BHP a co za tym idzie pracują bezpieczniej – wynika z danych ZUS. Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez zakład z powodu wypadków przy pracy.

W minionym roku na Dolnym Śląsku wypłacono z tego tytułu przeszło 24 tys. zł. Rok wcześnie ZUS wypłacił poszkodowanym prawie 30 tys. zł. Najczęściej ZUS wypłaca poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Aby otrzymać po wypadku odszkodowanie trzeba spełnić kilka warunków – wskazuje Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jednym z nich jest stały uszczerbek na zdrowiu, czyli takie naruszenie sprawności naszego organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy. Odszkodowanie przysługuje również osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy w wyniku długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli naruszenia sprawności organizmu na więcej niż sześć miesięcy, ale w tym wypadku są szansę na poprawę. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów BHP spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa albo, gdy w czasie wypadku pracownik był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych – podkreśla Iwona Kowalska – Matis.

Według danych GUS w 2018 r. w całej Polsce zgłoszonych zostało 85 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To mniej o prawie 5 proc w porównaniu z rokiem 2017. O 22 proc. spadł też w ubiegłym roku odsetek wypadków śmiertelnych. Śmierć w czasie pracy poniosło w 2018 roku 209 osób. Najwięcej w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i górnictwie.

 

RIRM

drukuj