fot. PAP/Wojciech Pacewicz

ZUS kontroluje zwolnienia nauczycieli i apeluje o zgłaszanie nieprawidłowości

Od końca grudnia przeprowadziliśmy kontrole 3 tys. zwolnień lekarskich nauczycieli, z czego niestety tylko 100 na wniosek samych pracodawców – poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Zaapelował do pracodawców, by zgłaszali możliwe nieprawidłowości przy korzystaniu ze zwolnień.

Obecnie ZUS zbiera ze wszystkich swoich placówek informacje o przeprowadzonych wynikach kontroli.

Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że zdecydowana większość kontroli jest wszczynana przez Zakład z własnej inicjatywy na podstawie m.in. doniesień medialnych.

„Przyglądamy się wszelkim informacjom o możliwych nadużyciach w tym o protestach na tzw. chorobowym i podejmujemy działania, które zweryfikują, czy rzeczywiście dochodzi do nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie orzekania o niezdolności do pracy. W wielu przypadkach, przy krótkich zwolnieniach badamy dokumentację medyczną na podstawie której zostało wystawione zwolnienie” – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Dodał, że obecnie ZUS wysyła ponad 90 tys. listów do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób z przypomnieniem, że mają oni prawo i obowiązek prowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień. Jak zaznaczył, każdy z takich pracodawców sam wypłaca świadczenia chorobowe pracownikom na zwolnieniach.

Andrusiewicz zaapelował do pracodawców, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności wystawionego pracownikowi zwolnienia zgłaszali możliwe nieprawidłowości do ZUS, ale też sami podejmowali na cito kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia.

Rzecznik dodał, że ZUS rocznie weryfikuje około 500-600 tys. zwolnień lekarskich. Około 5-6 proc. z nich jest przez Zakład kwestionowanych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Zakład skraca długość zwolnienia i wstrzymuje dalszą wypłatę zasiłku chorobowego.

W połowie grudnia 2018 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Wtedy poparł również nauczycieli, którzy w formie protestu przechodzą na zwolnienia lekarskie.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele wojewódzkich kuratoriów oświaty poinformowali, że w większości województw nie ma zwiększonej nieobecności nauczycieli w szkołach. Najwięcej przypadków korzystania ze zwolnień lekarskich przez nauczycieli zanotowano w Łodzi, gdzie ponad 800 pedagogów z około 30 placówek oświatowych przebywa na zwolnieniach lekarskich. W związku z tym w niektórych szkołach i przedszkolach konieczne było odwołanie zaplanowanych lekcji.

W odniesieniu do tej sprawy minister edukacji narodowej Anna Zalewska tłumaczyła, że resort ma „stałą kontrolę nad sytuacją chorobową w szkołach”.

ZNP domagało się zwiększenia w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, służącej do obliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł, czyli do kwoty 3900 zł. Według związkowców zwiększenie kwoty bazowej o tyle oznacza wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 691 do 1139 zł brutto.

PAP/RIRM

drukuj