By Anonimowy - http://karski.muzhp.pl/wojna_17_wrzesnia.html, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1398870

Zdradziecki atak na Polskę

We wtorek będziemy obchodzić 80. rocznicę ataku Armii Czerwonej na nasz kraj. W całej Polsce będą miały miejsce obchody upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia.

80 lat temu, 17 września 1939 roku, sowiecka Rosja, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, napadła na Polskę.

– 17 września atak sowiecki na Polskę był wynikiem paktu Ribbentrop–Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku – przypomniał Dawid Florczak z lubelskiego IPN-u.  

ZSRR złamał w ten sposób pakt o nieagresji oraz inne umowy międzynarodowe wynikające z przynależności do Ligi Narodów.

– Twierdzono, że nie jest to taka klasyczna interwencja wojenna, tylko zabezpieczenie interesów ludności, mniejszości zamieszkujących wschodnie województwa. Z naszej perspektywy jest to całkowita nieprawda – mówił Wojciech Łukaszun z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Celem sowieckiej Rosji była likwidacja niepodległej Polski i globalna dyktatura komunistyczna. Polska nie była przygotowana do odparcia ataku ze Wschodu – podkreślił Kamil Frączkiewicz z Wrocławskiego IPN-u.

17 września to także Światowy Dzień Sybiraka. Związek Radziecki zesłał na Syberię i w inne rejony ZSRR tysiące naszych rodaków.

– Inwazja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku i to, co się podczas niej działo było takim preludium do późniejszych zbrodni, ze zbrodnią katyńską na czele, a także do wywózek ludności polskiej na Syberię i do Azji Środkowej – dodał Kamil Frączkiewicz.

We wtorek w całej Polsce będą miały miejsce obchody upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. W Gdańsku przy Muzeum II Wojny Światowej nastąpi odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.

– Rotmistrz Pilecki to człowiek, który swoją biografią spaja, w swojej biografii zawiera całą historię Polski pierwszej połowy XX wieku – powiedział Aleksander Masłowski, rzecznik Muzeum II Wojny Światowej.

Centralne obchody odbędą się w Warszawie. O godzinie 12:00 w katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana będzie Msza św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie w  Muzeum Katyńskim odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów pod Epitafium Katyńskim. O godzinie 17.00 przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odczytany zostanie apel poległych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj