Zbiórka „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”

Propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-63 jest celem zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”. Wolontariuszy będzie można spotkać w okolicach 1 listopada w całym kraju.

Ogólnopolska zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” jest organizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Patronatem objęły ją ogólnopolskie związki kombatanckie, do których należą Żołnierze Wyklęci: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Ideą zbiórki jest propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-1963, głównie Żołnierzy Wyklętych. Ma to mieć miejsce poprzez budowę i remont nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych, a także organizację edukacyjnych i popularnonaukowych wykładów oraz spotkań otwartych z historykami i kombatantami w całym kraju.

Wiedza o Żołnierzach Wyklętych ma być także propagowana przez organizację uroczystości rocznicowych, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, marsze i rajdy pamięci, koncerty, konkursy tematyczne oraz malowidła ścienne – murale, sesje historyczne.

Polskie podziemie niepodległościowe ma przybliżać również opracowanie i wydanie dokumentów źródłowych Dowództwa NSZ, które będą służyły historykom, studentom, badaczom, publicystom i dziennikarzom w dalszym badaniu historii.

Wiedza o Żołnierzach Wyklętych ma być także propagowana przez produkcję filmu dokumentalnego fabularyzowanego o losach żołnierzy podziemia niepodległościowego do wykorzystania w szkołach. Jak również przez przygotowanie, wydanie i rozprowadzanie nieodpłatnie w szkołach, bibliotekach i wśród młodzieży broszur popularnonaukowych, naukowych i edukacyjnych.

Zbiórka po raz pierwszy miała miejsce w 2014 r. Od tego czasu wolontariusze kwestują w czasie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca oraz 1 listopada.

PAP/RIRM

drukuj