fot. twitter.com

Zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o SN

W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu w sprawie zmian w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego. Projekt przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejszym założeniem projektu jest przyspieszenie procedury wyboru I Prezesa SN. W proponowanych zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed Krajową Radę Sądownictwa postępowań nominacyjnych do SN.

W projekcie zaproponowano też, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN. Obecnie dzieje się to dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

Jako przedstawiciel wnioskodawców głos w Sejmie zabrał poseł Marek Ast.

– Te, które najbardziej elektryzują, to te, które dotyczą szybkiego doprowadzenia do wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której, przy obsadzie 2/3 stanowisk w SN, Zgromadzenie Ogólne SN będzie mogło podjąć uchwałę, w której wskaże pięciu kandydatów. Spośród nich pan prezydent wybierze I prezesa SN. Ale również zmiany i KRS, które usprawnią proces wskazywania sędziów SN – powiedział.

Projekt dotyczy również m.in. zmian w ustroju sądów oraz przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze. Opozycja chciała odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.

Drugie czytanie przepisów zaplanowano na godzinę 23.00.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj