Zakończenie II edycji kursu podoficerskiego „Sonda” w podkarpackiej brygadzie OT

„Każde szkolenie ma swój początek i koniec. W dniach od 19 – 20 grudnia w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się ostatni etap szkolenia kończący drugą edycję kursu podoficerskiego „SONDA”. To bardzo ważny czas dla naszych żołnierzy – ochotników, którzy aspirują do korpusu podoficerów młodszych. Ponadto jest to ważna chwila dla pododdziałów brygady, ponieważ po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i promocji na pierwszy stopień podoficerski, wszyscy żołnierze zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku” podkreślił płk Dariusz Słota – dowódca podkarpackich terytorialsów.

Od 19 do 20 grudnia na terenie garnizonowych obiektów w Nisku odbył się egzamin końcowy dla uczestników II edycji kursu podoficerskiego „SONDA”. Za organizację szkolenia teoretycznego i praktyczne przygotowanie uczestników kursu odpowiedzialni byli instruktorzy OT z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, natomiast sprawdzian podsumowujący wiedzę przeprowadziła komisja egzaminacyjna wystawiona przez Szkołę Podoficerską „SONDA” w Zegrzu i Toruniu. Na sprawdzian stawiło się ponad 50 ochotników z batalionów lekkiej piechoty z Rzeszowa, Niska, Dębicy, Jarosławia i Sanoka.

W sobotni poranek wszyscy uczestnicy spotkali się na placu apelowym 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedstawił organizację zajęć i warunki egzaminu. Kandydaci z pełnym wyposażeniem zostali podzieleni na sekcje wg. obowiązujących funkcji, po  czym wszyscy przemieścili się na garnizonowe obiekty szkoleniowe w Nisku, gdzie odbył się sprawdzian końcowy. W tym roku forma egzaminu wyglądała nieco inaczej jak w pierwszej edycji. Każdy kandydat występował w roli instruktora, prowadząc zagadnienie zgodnie z wcześniej wylosowanym temat.

Tematy do przeprowadzenia zajęć przez przyszłych podoficerów były zróżnicowane. Wśród nich znajdowały się zadania z taktyki, działań nieregularnych, terenoznawstwa, rozpoznania, medycyny pola walki, łączności oraz organizacji systemu ognia.

„Projekt SONDA to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać  podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizowali między innymi zajęcia teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne w zakresie wiedzy taktycznej, ogniowej a w szczególności z przywództwa wojskowego. Zajęcia praktyczne prowadzili instruktorzy wyselekcjonowani z pośród podoficerów OT naszej brygady. Instruktorzy największy nacisk kładli na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania
i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Szkolenie było bardzo intensywne ale i przyjemne ponieważ kandydaci doskonale znali swój cel końcowy –
powiedział starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn Ledwożyw.

***

 

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej, gdzie był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.

 

kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego

drukuj