fot. gov.pl

Zainaugurowano projekt Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz wzmocnienie sektora nowych technologii – to główne cele Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Dzisiaj zainaugurowano projekt realizowany w ramach rządowego programu GovTech.

https://twitter.com/CyfryzacjaKPRM/status/1383071821889671169

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i konsorcjum pięciu uczelni, które mają największe osiągnięcia w zakresie badań i dydaktyki w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Program będzie obejmował m.in. prowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa oraz indywidualną opiekę i wsparcie merytoryczne dla każdego studenta.

W projekt włączyły się 3 politechniki i 2 uniwersytety. Traktujemy Akademię jako pilotaż – wskazuje sekretarz stanu Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

– Po przeprowadzeniu projektu chcemy zebrać doświadczenie, aby w nowej perspektywie finansowej, która właśnie się zaczyna, upowszechnić wypracowane w ramach akademii modele pracy z najbardziej zdolnymi studentami. Chcemy zaprosić kolejne uczelnie, żeby zrealizować kilka celów. Najważniejszym z nich jest spowodowanie, że ci najlepsi będą mieli dodatkową ofertę, która spowoduje, że studenci będą chcieli kształcić się na polskich uczelniach – ocenił Marek Zagórski.

W ramach akademii wypracowanych ma zostać 60 projektów informatycznych, studenci wezmą udział ponad 100 krajowych i zagranicznych stażach oraz kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych. Wartość projektu realizowanego do 2023 roku to 51,5 mln zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej [gov.pl].

RIRM

drukuj