Wzrasta bezrobocie wśród osób starszych

Polacy po 55 roku życia mają coraz większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. To oznacza, że przybywa osób bezrobotnych w starszym wieku. W połowie bieżącego roku co siódmy bezrobotny miał 55 lat i więcej.

W naszym kraju pracuje 39 proc. osób w wieku od 55 do 64 lat, czyli o 10 pkt proc. mniej niż średnio w krajach Unii Europejskiej.

Jest to problem, który będzie narastał wraz z rozwojem umów śmieciowych – mówi poseł i prof. Józefa Hrynkiewicz.

-To sprawa bardzo szerokiego rozwoju tzw. umów śmieciowych. Człowiek w wieku 55 lat i więcej nie może pozwolić sobie na to żeby pracować na umowie śmieciowej dlatego, że to jest akurat ta populacja, która częściej niż inne choruje a poza tym to jest okres kiedy ludzie zbliżają się już do emerytury i bardzo trudno jest podejmować pracę na umowie śmieciowej, która nie daje ubezpieczenia. Wobec tego każdy kto patrzy na to realnie może spodziewać się, że straci zdrowie stanie się niezdolny do pracy, zacznie chorować a to pozbawia go tego co daje mu ubezpieczenie społeczne. A więc w przypadku choroby, zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy renty i w przyszłości uprawnień emerytalnych. Dlatego,  też rozwój umów śmieciowych wytyka niejako ludzi w wieku po 50-55 roku życia z rynku pracy – akcentuje poseł i prof. Józefa Hrynkiewicz.

Tymczasem nie tylko młodzi, ale także osoby po 55. roku życia nie mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa – dodaje poseł Józefa Hrynkiewicz.

-Te programy, które były realizowane są w dużej mierze nieskuteczne. To ministerstwo przygotowuje różne programy a to dla takich, a to dla innych grup. Natomiast sytuacja osób po 55 roku życia może poprawić się wtedy, kiedy poprawi się sytuacja pracowników na rynku pracy a wiec wtedy kiedy powszechnym zatrudnieniem będzie zatrudnienie o pracę. Natomiast na wszystkie doraźne formy umów, różnego rodzaju zleceń, umów o dzieło będą po prostu umowami dla osób, które nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji tj, dla uczniów na wakacje, dla studentów do realizacji umowy a dla pozostałych osób muszą być umowy stałe, które dają zabezpieczenia społeczne – mówi pani prof. Józefa Hrynkiewicz

Chodzi o umowy, które wiążą się z opłaceniem składki na wszystkie rodzaje ubezpieczenia społecznego, ponieważ w innym wypadku – jak mówi poseł Józefa Hrynkiewicz – sytuacja się nie poprawi.

RIRM

drukuj