Wystąpienie premiera w Sejmie

Rano w Sejmie odbędzie się wystąpienie premiera Donalda Tuska. Porządek obrad rozpoczynającego się w dziś trzydniowego posiedzenia formalnie zatwierdziły wczoraj władze Sejmu.

Premier ma mówić o działaniach rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Wystąpienie rozpocząć ma się o godz. 9.15. Po wystąpieniu szefa rządu planowane są 10-minutowe oświadczenia przedstawicieli klubów parlamentarnych. Całość przewidziano na blisko trzy godziny.

Posłowie zajmą się też zmianami w ustawie o powszechnym obowiązku obrony i będą głosować ws. komisji śledczej dot. likwidacji WSI. Trzydniowym posiedzeniem Sejm wznawia pracę po miesięcznej przerwie wakacyjnej.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Przewiduje on m.in. ochronę świadka lub pokrzywdzonego na czas procesu, a także ewentualną dalszą pomoc np. przy zmianie miejsca pobytu czy pomoc finansową. Nowe przepisy mają wprowadzić uporządkowane standardy ochrony.

Sejm rozpatrzy też sprawozdanie komisji ws. projektu zmian w ustawie o GMO, który reguluje hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy on zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) np. w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną. Określa się w nim, jakie działania muszą być podjęte na wypadek jakieś awarii, żeby zapobiec wydostaniu się ich na zewnątrz, poza laboratorium.

W porządku obrad jest również drugie czytanie projektu ustawy o tzw. transgranicznej opiece zdrowotnej. Chodzi o stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot kosztów leczenia w innych państwach członkowskich UE.

Sejm zajmie się ponadto prezydenckim projektem zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, który dotyczy kierowania obroną państwa w czasie wojny. Precyzuje on „czas wojny” i zadania osób odpowiedzialnych wtedy za kierowanie państwem.

Prezydencki projekt proponuje doprecyzowanie kompetencji naczelnego dowódcy sił zbrojnych, będącego organem wykonawczym prezydenta w zakresie kierowania obroną państwa. Naczelnemu dowódcy byłyby podporządkowane wojska i jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia operacji obronnej w razie zbrojnej napaści na terytorium RP. Postuluje się także ustawowe określenie głównych zadań osoby wskazywanej przez prezydenta RP, na wniosek premiera, do mianowania na naczelnego dowódcę sił zbrojnych.

W trakcie trzydniowego posiedzenia dyskutowany będzie ponadto przygotowany przez klub Twojego Ruchu projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zakładający ochronę prawną dla flagi UE, jaką obecnie mają m.in. polskie godło i flaga.

W uzasadnieniu do projektu posłowie TR argumentują, że flaga UE jest eksponowana wraz z flagą państwową przed urzędami i placówkami dyplomatycznymi. Podkreślili, że „brak ochrony prawnej flagi UE wyzwala w wandalach, a nawet niektórych reprezentujących skrajne poglądy politykach i przedstawicielach polskiej nauki (demoralizujący przypadek prof. dr hab. Krystyny Pawłowicz) poczucie bezkarności za znieważanie flagi UE”. Na konferencji posłowie TR przypomnieli wypowiedź Pawłowicz z grudnia ub. roku, że flaga unijna to „szmata”.

Na posiedzenie plenarne wróci także obywatelski projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Zakłada on zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat. Projekt przygotowany został przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.

Sejm zajmie się również wnioskami o uchylenie immunitetu Krzysztofowi Borkowskiemu (PSL) i Beacie Kempie (SP). Z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PSL wystąpiła prokuratura okręgowa w Lublinie, która chce mu postawić zarzuty fałszowania oświadczeń majątkowych. Komisja regulaminowa i spraw poselskich opowiedziała się za uchyleniem immunitetu.

Z kolei w przypadku Kempy wniosek zgłosił przedstawiciel firmy CAM Media, w związku z wypowiedzią posłanki na mównicy sejmowej. Komisja regulaminowa zarekomendowała odrzucenie wniosku.

Ostatecznie posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu poprawkami Senatu, m.in. do ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Senackie poprawki miałyby zmienić m.in. status rady Polskiej Agencji Kosmicznej oraz przenieść siedzibę Agencji do Gdańska. Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od Polish Space Agency), ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego.

Rozpatrzone mają być także poprawki Senatu m.in. do noweli ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym; nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji prawa zamówień publicznych.

W piątkowych głosowaniach posłowie zagłosują nad wnioskiem PiS o odrzucenie propozycji klubu TR, który chce powołania komisji śledczej ds. procesu likwidacji WSI w latach 2006-08. Według rzecznik rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, klub PO poprze powołanie komisji śledczej. Decyzję w tej sprawie ma podjąć we wtorek wieczorem klub PO. Niechętnie o powołaniu komisji śledczej ds. WSI wypowiadał się m.in. szef MON Tomasz Siemoniak. Sceptyczne było też PSL.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania szefa MSW z realizacji w 2013 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i informacji ministra infrastruktury i rozwoju dotyczącej realizacji w 2013 r. programu ochrony brzegów morskich, a także zapoznają się z dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”.

Na początku posiedzenia Sejmu ślubowanie poselskie złoży Robert Jagła, który w ławach poselskich PO zastąpi Jakuba Szulca. Ślubowanie złoży też dr Wojciech Wiewiórowski, który kolejną kadencję będzie pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Posłowie będą też rozstrzygać, czy wprowadzić do porządku obrad informację rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego i informację premiera na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką partię polityczną Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). O sprawie pisał w swojej książce były polityk PO Paweł Piskorski.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl