Wysłuchanie publiczne ws. obniżenia wieku emerytalnego

W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej. Projekt zakłada powrót do niższego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po pierwszym czytaniu w Sejmie na początku grudnia trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podczas wysłuchania m.in. związki zawodowe – OPZZ i NSZZ „Solidarność” – opowiedziały się za zmianami, ale z uwzględnieniem stażu pracy przy uzyskiwaniu prawa do emerytury.

Barbara Surdykowska, która reprezentowała „Solidarność” zaznaczyła, że należy przedyskutować kwestię emerytury wynikającej ze stażu pracy.

­ – Chodzi nam o to, aby realistycznie spojrzeć na możliwości dalszego wykonywania pracy osób, które w młodym wieku rozpoczęły pracę, zazwyczaj fizyczną, pracę, która wiąże się z różnego rodzaju obciążeniami wynikającymi z jej warunków. Po okresie 35 bądź 40 lat, w naszej ocenie, społecznie jest nieuzasadnione oczekiwanie od tych osób dłuższego wykonywania pracy – powiedziała Barbara Surdykowska.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci i podnoszony jest stopniowo – kobiety osiągną go w 2040 r. a mężczyźni w 2020.

RIRM

 

drukuj