fot. pixabay.com

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów

W kwietniu rusza program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli. To odpowiedź resortu edukacji na trudności spowodowane pandemią koronawirusa i nauczaniem zdalnym.

Pogorszenie samopoczucia, trudności w nauce, depresja i uzależnienie od urządzeń elektornicznych – to najpoważniejsze konsekwencje edukacji zdalnej, jaka została wprowadzona w związku z epidemią. Dlatego resort edukacji proponuje szeroki wachlarz wsparcia. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy program na rzecz wspierania kondycji fizycznej uczniów. Teraz czas na pomoc psychologiczną.

Przedstawiony dziś program składa się z trzech etapów. W pierwszym nastąpi diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów. To także bieżące wsparcie w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W drugim etapie opracowany zostanie najlepszy model wsparcia. Odbędą się także specjalistyczne szkolenia nauczycieli i konsultacje z rodzicami. Trzeci etap to już konkretna pomoc dzieciom. Partnerami programu są UKSW w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – mówi prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

– Przeprowadzimy diagnozę problemów uczniów w losowo wyznaczonych co najmniej 1200 szkołach. Później planujemy bieżące wsparcie dzieci i młodzieży w odbudowaniu relacji rówieśniczych i blisko 100 tys. godzin przeznaczonych na pomoc dla uczniów. Zorganizowanych zostanie również 10 tys. godzin szkoleń dla nauczycieli, przygotowanie do pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami. Wszystko po to, byśmy kompleksowo zdiagnozowali problem. Będzie on diagnozowany bez względu na to, czy w kwietniu uda się powrócić do nauki stacjonarnej – informuje prof. Przemysław Czarnek.

Program przeznaczony dla szkół podstawowych i średnich ma być realizowany od kwietnia do grudnia, z możliwością przedłużenia w kolejnych latach. Resort edukacji przeznaczy na ten cel 15 mln zł.

RIRM/Zuzanna Dąbrowska

drukuj