fot. flickr.com

WSKSiM: kolejna edycja studiów o ochronie środowiska

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano dziś kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku: polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.  W uroczystym rozpoczęciu nowego semestru uczestniczyli przedstawiciele resortu środowiska.

W ramach zajęć prowadzonych przez wybitnych fachowców studenci nauczą się m.in. rozpoznawać siedliska przyrodnicze oraz dokonywać oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Zdobędą także informacje dotyczące zasad tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że absolwenci dzięki wiedzy zdobytej na tym kierunku potrafią m.in. zarządzać zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Mamy również formuły prawne i prawo UE, czyli w jaki sposób dostosować prawo po to, by służyło ono człowiekowi i również zasobom przyrodniczym. Zasoby przyrodnicze są dla człowieka, który musi je użytkować i w ten sposób trzeba sformułować przyjazne prawo. To prawo, które w tej chwili jest w UE wymaga różnego rodzaju negocjacji i renegocjacji, a to z tego powodu, że troszeczkę inna filozofia tworzenia prawa była w „starej piętnastce”, a inna filozofia prawa występuje w Polsce. To trzeba ujednolicić, a chcę powiedzieć, że polskie prawo, polskie użytkowanie zasobów przyrodniczych to wzór dla jednoczącej się Europy – powiedział minister środowiska.

Studia podyplomowe na kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie, trwają łącznie dwa semestry. Projekt jest dofinansowywany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RIRM

drukuj