fot. flickr.com

Wrocław: Spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego

We Wrocławiu odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego.

Rozmowy szefów resortów Niemiec, Francji i Polski będą dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie oraz w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w kontekście ostatnich ataków terrorystycznych. Omówione zostaną także przygotowania do majowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Zdaniem posła Witold Waszczykowski, byłego wiceministra spraw zagranicznych będzie to kolejne spotkanie, które tak naprawdę nie wniesie nic konkretnego.

– Idea Trójkąta Weimarskiego wyczerpała się. Ta formuła przestała już funkcjonować wiele lat temu, ze względu na brak zainteresowania Francji i Niemiec. Te kraje były zainteresowane taką formułą w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Polska zabiegała o wejście do UE i NATO. Natomiast dzisiaj nie są zainteresowane, aby Polska była jednym z krajów, która razem z nimi współdecyduje o polityce UE. W związku z tym te spotkania mają charakter dość fasadowy, propagandowy – taki, żeby pokazać na naszym rynku wewnętrznym w całej Polsce, że jesteśmy aktywni i próbujemy wpływać na decyzje unijne. Nie wynika z tych spotkań nic, co by przesądzało o polityce UE – podkreślił poseł Witold Waszczykowski.   

Trójkąt Weimarski został powołany do życia 29 sierpnia 1991 r. przez ówczesnych szefów dyplomacji Francji, Niemiec i Polski. Pierwotnym celem tego forum dialogu było wsparcie integracji Polski ze strukturami europejskimi.

RIRM

drukuj