fot. T. Urbaniak

Wielkie żagle ponownie w Porcie Gdynia

W tym roku minie 45-lat od pierwszej gdyńskiej Operacji Żagiel. 47 lat temu „Dar Pomorza” wygrał prestiżowe regaty wielkich żaglowców Operacja Żagiel ’72. Biała fregata była pierwszym żaglowcem zza żelaznej kurtyny, który pokonał konkurentów z całego świata. Dzięki temu zwycięstwu dwa lata później mogliśmy w Porcie Gdynia oglądać jachty i żaglowce pływające pod wieloma banderami.

Tłumy, nie tylko gdynian, wędrowały wzdłuż nabrzeża Pomorskiego i w basenie jachtowym, aby poczuć wielki świat, dotknąć pokładu jednostek z Francji, Niemiec, Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Kontynuacja tradycji wizyt wielkich żaglowców nastąpiła w roku 2003, kiedy to Port Gdynia gościł jednostki uczestniczące w zlocie The Tall Ships Races. Potem był zlot w roku 2009. Po dwuletniej przerwie Port Gdynia znowu gościł wielkie żaglowce w ramach zlotu The Culture 2011 Tall Ships Regatta. W 40. rocznicę pierwszej gdyńskiej Operacji Żagiel ’74 w 2014 roku odbył się w Porcie Gdynia w Basenie Prezydenta żeglarski alert, na które przybyły wszystkie jednostki uczestniczące prawie półwieku temu w tym wielkim żeglarskim święcie.

Pisząc o żaglowcach w Porcie Gdynia, przypomnieć trzeba jeszcze wydarzenie z sierpnia 2018 roku, gdy przy Nabrzeżu Pomorskim zacumował największy – zaraz po „Darze Młodzieży”- pod względem wyporności i długości całkowitej – polski żaglowiec STS „Fryderyk Chopin”, który jako jedyny w Polsce posiada maszty sześciorejowe. Również w Porcie Gdynia w roku 2017 zacumował luksusowy żaglowiec pasażerski Msy „Wind Surf”, którego pamiątkową tablicę można obecnie podziwiać w Alei Statków Pasażerskich na Nabrzeżu Pomorskim.

W 2019 roku początkiem sezonu wielkich żaglowców, kontynuującym żeglarskie tradycje Portu Gdynia, będzie zawinięcie holenderskiego szkunera „Gulden Leeuw”, który zacumuje przy Nabrzeżu Pomorskim od 20 do 24 kwietnia br. Na jego pokładzie przypłynie młodzież, która w ramach kanadyjskiego programu edukacyjnego Class Afloat spędza semestr szkolny na morzu. Holenderski szkuner „Gulden Leeuw” początkowo nie był żaglowcem. Gdy powstał w 1937 roku, pływał jako 45-metrowy statek motorowy Dana, z którego pokładu prowadzono przede wszystkim badania oceanograficzne. Po remoncie statek przedłużono o 8 metrów, a podczas wojny zdemontowano silnik, aby do armii nie wcielili go Niemcy. Później był jednostką dowożącą załogi i zaopatrzenie na platformy wiertnicze i w 2001 roku statek przejęła szkoła morska w Nyborg. Pełnił rolę szkoleniową do 2007 roku i odkupili go dwaj Holendrzy, którzy w trzy lata przekształcili go w trzymasztowy żaglowiec. Obecnie „Gulden Leeuw” to dzielny żaglowiec nawiązujący swoim wyglądem do lat 30. ubiegłego wieku, którego pokład przypomina klasyczne jachty.

Kolejny żaglowiec przypłynie do Portu Gdynia 1 czerwca br. – będzie to niemiecka jednostka „Alexander von Humboldt”, który wyróżnia się zielonym kolorem zarówno kadłuba jak i żagli. W latach 1986-1988, na podstawie planów opracowanych przez inż. Zygmunta Chorenia (projektanta największych na świecie żaglowców jak między innymi  „Royal Clipper”, „Fryderyk Chopin” i „Dar Młodzieży”) statek przebudowano na trzymasztowy bark i 30 maja 1988 roku przemianowano na „Alexander von Humboldt”, na cześć niemieckiego przyrodnika Aleksandra von Humboldta. Niemiecka jednostka często bierze udział w zlotach żaglowców i regatach oraz Operacjach Żagiel. W 1992 roku „Alexander von Humboldt” po raz pierwszy przepłynął Atlantyk, a w roku 1998 odbył rejs do Ameryki Południowej dla uczczenia swojego patrona.

Nadmienić jeszcze trzeba, że Port Gdynia to port macierzysty największych polskich żaglowców: „Daru Młodzieży”, „Daru Pomorza”, „Zawiszy Czarnego” i „Pogorii” oraz bliźniaczej jednostki – ORP „Iskry II”. Żaglowce w Porcie Gdynia tradycyjnie już cumują w Basenie Prezydenta przy Nabrzeżu Pomorskim, którego kapitalny remont za 23 miliony złotych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył w roku 2010. Port Gdynia jako właściciel nabrzeża zadbał o swoją własność, mając przede wszystkim na uwadze znaczenie nabrzeża Pomorskiego dla turystycznej Gdyni. Jest to zarazem konkretny przykład zaangażowania Portu Gdynia w niekomercyjną przestrzeń, służącą szkoleniu i wychowaniu morskiemu, jakie odbywa się na wielkich żaglowcach oraz działań firmy społecznie odpowiedzialnej.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia/RIRM

drukuj