(fot. PAP)

Wielki Marsz „Obudź się Polsko”

Kilkaset tysięcy osób uczestniczyło w Wielkim Marszu „Obudź się Polsko” w Warszawie. Manifestacja była wyrazem sprzeciwu m.in. wobec dyskryminacji TV Trwam, wydłużenia wieku emerytalnego, podnoszenia podatków i polityki antyrodzinnej rządu.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem patriotycznym na Placu Trzech Krzyży. Tuż po nim zebrani powierzyli wszystkie sprawy Ojczyny w modlitwie różańcowej. Następnie sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Walenty Królak, proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie. Powiedział, że dziś jak przed laty przyszliśmy na Eucharystię niosąc w darze problemy.

 –  Razem z Wami jest obecna ogromna ilość problemów i spraw trudnych, ale przychodzimy aby je Bogu powierzyć. I tak przeżywajmy Eucharystię, która nawiązuje do tradycji Mszy Świętych za Ojczyznę, które celebrował przed laty bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Dzisiaj są inne czasy, inne problemy, ale na pewno nie mniejsze potrzebujemy znowu przyzywać Boga; byśmy umieli duchowo i moralnie się odrodzić. Bo widzimy, że demokracja bez Boga ma w sobie coś demonicznego. Dlatego tu jesteśmy i dlatego przynosimy Bogu wszystkie swoje problemy – akcentował ks. Walenty Królak.

Ks. Walenty Królak nawiązując do sobotniego wspomnienia św. Michała Archanioła przypomniał, że na przełomie XIX i XX wieku kiedy ze strony masonerii i modernizmu był ogromny atak na Kościół papież Leon XIII powierzył jego losy św. Michałowi Archaniołowi apelując o odmawianie po każdej Mszy Św. modlitwy do archanioła. Może i dzisiaj trzeba wrócić do tej tradycji – bo czasy są wyjątkowo trudne i zło agresywne i potrzebujemy znowu – obrony tego wielkiego archanioła.

Znacie wszystkie próby oderwania człowieka od Boga. Ta codzienna walka z przykazaniami Boga: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij. Ile postaw odrzuca praktycznie te przykazania, jaka jest walka ze świętością, jednością rodziny. Jakie jest spustoszenie w umysłach młodego pokolenia, czy też atak na poczęte życie. Jak również długo czekamy na wyjaśnienie prawdy o Smoleńsku. Jak długo niewyjaśniane są różne afery, których ofiarami jest tyle ludzi. Ta walka trwa, ale wszystko możemy zwyciężyć z Chrystusem, Jego łaską i Jego mocą. Dlatego o tym pamiętajmy, abyśmy w walce z demonem, potężnym smokiem, nie byli sami, a Chrystus żeby nam w tej walce towarzyszył – powiedział ks. Walenty Królak.

Ks. Walenty Królak apelował także o prowadzenie duchowej walki o życie moralne Ojczyzny i narodu. Zachęcał do odważnego dawania świadectwa wiary innym. Przypomniał, że wszelkie zwycięstwo narodu przychodziło przez Maryję, mocą Chrystusa. Przychodziło przez naszą solidarność w miłości i wierze, przez naszą troskę o Ojczyznę. Tylko przez swoją świętość, przez swoją moralność, wierność Bogu możemy zbawiać świat i nasze pokolenie – powiedział.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja. Przypomniał słowa Ojca Św. JP II „Solidarność to zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu”. W tym kontekście dziękował wszystkim, którzy jednogłośnie upominają się o miejsce na multipleksie cyfrowym dla TV Trwam. Potrzebna jest informacja, formacja, organizacja i akcja. Potrzeba dobrej informacji! tzn. prawdy stwierdził o. Tadeusz Rydzyk.

 –Potrzeba dobrej informacji wszędzie : w nauce, rodzinie, polityce w mediach. Trzeba szukać prawdy u źródła, a nie z plotek czy z mediów mętnego nurtu, które manipulują umysłami. Potrzeba mediów, które jednoczą, które prowadzą do dialogu do pokoju! Zadaniem ludzi mediów jak uczył Jan Paweł II jest pełnić świętą misję, służbie prawdzie i dobru, jednoczeniu ludzi i postępowi ludzkości poprzez przekazywanie wartości kulturowych, duchowych, chrześcijańskich, uniwersalno- humanistycznych. Nie takich jak w Smoleńsku. To ciągle dzikie judzenie – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Prawo do informacji, prawo do prawdy,  do wzajemnej komunikacji– to prawo do wolności, to prawo do mediów! Tego prawa nam się odmawia – dodał Dyrektor katolickiej stacji.

Czy po 32 latach od powstania NSZZ Solidarność, dziś nie znaleźliśmy się w tym samym miejscu? A może w pewnym sensie jeszcze bardziej się cofnęliśmy. Dziś upominamy się, a jest nas tysiące ludzi, idących przez całą Polskę i są tu w Warszawie. 96 % katolików nie ma jednego miejsca na multipleksie dla Tv Trwam. Gdzie my jesteśmy, wszystko jest dawane stronie liberalno – lewicowej – dodał o. Tadeusz Rydzyk.

I stało się – Polacy poczuli się znów narodem! i stała się solidarność, którą Jan Paweł II – dodał do podstawowych cnót chrześcijańskich.

Dziękujemy Panu Bogu – Chrystusowi i Duchowi Świętemu za cnotę i ducha solidarności, która mimo walki złego z nią, żyje, objawia się ciągle i jest tutaj. Dziękujemy tym, którzy solidarność przekładają na życie i w jej imię się organizują dla dobra wszystkich ludzi.

Pod koniec Eucharystii prof. Mirosław Piotrowski odczytał Apel Nigela Faragea Przewodniczącego frakcji Europa Wolności i Demokracji w Parlamencie Europejskim. Unijny polityk zaprotestował przeciwko dyskryminacyjnemu traktowaniu TV Trwam przez polski rząd i wyraził swoje pełne poparcie dla o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR.

Pragnę mocno zaprotestować przeciwko dyskryminującemu i represyjnemu traktowaniu Telewizji Trwam przez polski rząd oraz wyrazić moje pełne poparcie dla Ojca Tadeusza Rydzyka i Jego walki o wolność mediów w Polsce. Decyzja o wykluczeniu Telewizji Trwam przez KRRiT pomimo wielomilionowej widowni, wieloletniego doświadczenia oraz znakomitej kondycji finansowej, powoduje powstanie istotnym pytań o generalnie wolność mediów w Polsce – wypowiedź Nigela Faragea odczytana przez europosła prof. Mirosława Piotrowskiego.

Po Mszy św. uczestnicy marszu przeszli na Plac Zamkowy. Tam przemówienia wygłosili Jarosław Kaczyński – były premier, Piotr Duda – przewodniczący Solidarności, red. Wojciech Reszczyński – przedstawiciel dziennikarzy.

Na koniec spotkania zawierzono Maryi katolickie media. Wspólnie odmówiona została modlitwa „Pod Twoja Obronę”. Z setkami tysięcy osób w Warszawie solidaryzowała się Polonia wielu miejscach na świecie. M.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Litwy.

 

RIRM 

drukuj