PAP/Leszek Szymański

Wicepremier B. Szydło: Rodzina jest w centrum zainteresowania rządu

Rodzina jest w centrum zainteresowania rządu; powinniśmy zadbać, by w kolejnych latach wsparcie rodziny było jego specjalnością – powiedziała wicepremier Beata Szydło podczas Małopolskiego Dnia Rodzin Zastępczych „Nakręć się na rodzinę” w Krakowie.

„Małopolskie Dni Rodziny są przede wszystkim podkreśleniem tego, jak bardzo ważna jest rodzina w szerokim aspekcie tego znaczenia, jak trzeba również łączyć siły, żeby wspierać na różnych płaszczyznach polskie rodziny” – mówiła wicepremier Beata Szydło w Krakowie.

Zaznaczała, że „Polska stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim są problemy demograficzne”.

„Stąd między innymi tak dużą rolę przywiązujemy obecnie w rządzie do realizacji programu prorodzinnego, który z jednej strony będzie programem prodemograficznym w dłużej perspektywie, ale też będzie promował rodzinę, tradycyjny model rodziny” – wskazywała.

Beata Szydło podkreśliła, że opieka i wsparcie państwa są konieczne, zwłaszcza dla rodzin, które znajdują się w trudniejszej sytuacji.

„Cieszę się, że program „500 plus” stał się symbolem, programem symbolicznym dla naszego rządu i dla polityki prowadzonej w tej chwili przez Polskę, który (…) w znakomity sposób wsparł rodziny pod względem materialnym” – mówiła wicepremier.

Dodała, że program ten „wskazał również, że rodzina jest właśnie w centrum zainteresowania rządu, co dla rządzących oznacza, że wszystkie programy, projekty, które realizujemy mają koncentrować się wokół rodziny”.

„Nie zapominajmy, że wielopokoleniowa rodzina to jest coś, czym Polska się szczyci, co Polska szanuje i powinniśmy zadbać o to, żeby właśnie w tych kolejnych latach, programach cały czas przejawiał się wątek rodziny w polskim rządzie, by wsparcie rodziny stało się specjalnością polskiego rządu” – powiedziała Beata Szydło.

Zdaniem wicepremier, „to jest nasz, dorosłych, obowiązek, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby wyrosły w dobrym, szczęśliwym domu, w dobrej atmosferze, która pozwoli im realizować w przyszłości swoje ambicje, cele, marzenia”.

„Oni są naszą przyszłością” – dodała.

Celem Małopolskiego Dnia Rodzin Zastępczych „Nakręć się na rodzinę” jest kreowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zachęcenie mieszkańców tego regionu do podejmowania roli rodzica zastępczego. Wydarzenie było zwieńczeniem odbywających się w dniach 12-22 maja Małopolskich Dni Rodziny”.

PAP/RIRM

 

drukuj