fot. PAP/Marcin Obara

Wiceminister Jarosław Sellin z wizytą na Ukrainie

Zapoznanie się ze stanem projektów finansowanych ze środków polskiego resortu kultury – to cel pobytu wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina na Ukrainie. Wizyta potrwa do środy.

Wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedzi m.in. kościół i zabytkową nekropolię w Łopatynie i Cmentarz Łyczakowski we Lwowie.

Jak poinformowało MKiDN, wiceminister podczas rozpoczętej w niedzielę wizyty na Ukrainie odwiedzi kolegiatę w Żółkwi, gdzie Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi prace konserwatorskie zabytkowego fryzu zaprojektowanego przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Podczas wizyty mają zostać poruszone kwestie współpracy polskich instytucji kultury z Państwowym Rezerwatem Historyczno-Architektonicznym w Żółkwi.

W komunikacie resortu wskazano, że „największym i najtrudniejszym” projektem realizowanym przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego z funduszy MKiDN i Senatu RP na terenie obwodu wołyńskiego jest restauracja kolegiaty Radziwiłłowskiej w Ołyce.

„Polskiemu resortowi kultury zależy również na objęciu kompleksową opieką katedry łacińskiej pw. św. Piotra i św. Pawła w Łucku wraz z powstającym tam Muzeum Diecezjalnym. Kwestie te zostaną poruszone podczas spotkań zaplanowanych w Ołyce i Łucku” – napisano.

Jednym z etapów pobytu wiceministra Sellina na Ukrainie będzie także kościół i zabytkowy cmentarz w Łopatynie. Zdaniem MKiDN działania prowadzone w Łopatynie to „jeden z przykładów bardzo dobrej współpracy współczesnych ukraińskich mieszkańców z potomkami Polaków, którzy opuścili miasteczko po II wojnie światowej i osiedlili się w Wójcicach na Dolnym Śląsku”.

Podczas wizyty we Lwowie Jarosław Sellin spotka się z ukraińskimi muzealnikami, odwiedzi oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Olesku, Podhorcach i Złoczowie oraz weźmie udział w polsko-ukraińskich komisjach konserwatorskich w kościele pojezuickim oraz na Cmentarzu Łyczakowskim.

„Strona polska zainteresowana jest pogłębieniem współpracy nie tylko w kwestii organizacji i wymiany wystaw czy wypożyczania eksponatów, ale również projektów związanych z digitalizacją i udostępnianiem kolekcji muzealnych oraz ochroną zbiorów” – poinformowano.

Wiceminister Sellin odwiedzi także mogiły i cmentarz wojenny we Lwowie – Cmentarz Orląt Lwowskich oraz Memoriał Żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej i kwatery żołnierzy lwowskich walczących o wolność Ukrainy, poległych w strefie operacji antyterrorystycznej ATO i na Majdanie w Kijowie, a także polskie kwatery wojenne w Hołosku, Zboiskach, Malechowie i Mościskach. Wizyta w Mościskach będzie również okazją do zapoznania się z problematyką konserwatorską malowideł ściennych w miejscowym kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Na Ukrainie z funduszy MKiDN finansowane są obecnie m.in. prace konserwatorskie kwater wojskowych (np. powstańców listopadowych, tzw. Żelazna Kompania na Cmentarzu Łyczakowskim), nowe upamiętnienia (np. nowe pochówki na cmentarzu wojskowym w Mościskach) oraz Cmentarz Orląt Lwowskich.

PAP/RIRM

drukuj