Waszyngton: Aresztowani za obronę życia

Policja w Waszyngtonie aresztuje czterech obrońców życia tylko dlatego, że w jednej z placówek aborcyjnych chcieli odwieść matki od zabicia swoich dzieci. Rozmowy z kobietami w ośrodkach aborcyjnych w USA to nawiązania do działań Mary Wagner w Kanadzie.   

W sobotę rano w Waszyngtonie czterech pokojowo nastawionych obrońców życia weszło do jednego z ośrodków aborcyjnych. Osoby te chciały porozmawiać z kobietami, które przyszły, aby dokonać aborcji. Poprzez spokojną rozmowę i wręczenie im kwiatów starali się odwieść matki od zabicia swoich dzieci. Do czerwonych róż dołączona była kartka z kontaktami do ośrodków, które pomagają mamom w trudnej sytuacji. To nie spodobało się personelowi placówki. Wezwano policję, a ta zażądała od obrońców życia opuszczania budynku. Ci nie zgodzili się na to. Zostali więc aresztowali. Informacja pochodzi od przyjaciela Mary Wagner – księdza Williama Kuchinskiego z USA, który jest liderem ruchu zainspirowanego działaniami Mary pod nazwą „Red Roses Rescue”.

TV Trwam News/RIRM

drukuj