Warszawa: trwa szczyt Inicjatywy Trójmorza

W Warszawie rozpoczął się szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jest to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. W spotkaniu jako gość specjalny uczestniczy odbywający oficjalną wizytę w Polsce prezydent USA Donald Trump.

Głównym celem Inicjatywy Trójmorza jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Oprócz Polski członkami Inicjatywy Trójmorza są m.in. Austria, Chorwacja, Czechy czy Węgry.

Veronika Jóźwiak z Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych podkreśla, że większa integracja w ramach Trójmorza wpisuje się w cele polskiej polityki regionalnej.

– Inicjatywa Trójmorza służy pogłębieniu integracji europejskiej, w pewnym sensie harmonizacji tego procesu na obszarze całej Unii, i to się wpisuje w cele polskiej polityki regionalnej, która również dąży do tego, by przyspieszyć wyrównanie cywilizacyjne między zachodnią a środkową i wschodnią częścią UE. Ma też zapewnić podobny komfort bezpieczeństwa swoim obywatelom – podobny do tego, jaki posiadają obywatele zachodnich państw członkowskich – tłumaczy Veronika Jóźwiak.

Inicjatywa Trójmorza została zainicjowana przez Chorwację na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku.

W sierpniu ub. roku w chorwackim Dubrowniku reprezentanci dwunastu państw oraz m.in. Chin obradowali po raz pierwszy na dwudniowym szczycie. Podczas tego spotkania  przyjęto wspólną deklarację dotyczącą oficjalnego powstania platformy.

RIRM

drukuj