fot. PAP/Rafał Guz

Warszawa: odbył się szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej

W Warszawie odbył się szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas spotkania omawiano istotne kwestie dotyczące współpracy międzynarodowej regionu.

Uczestnicy szczytu dyskutowali nad rolą parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej. Omawiali także kwestie związane z bezpieczeństwem Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju naszego regionu oraz umacniania jego bezpieczeństwa.

– Polska stoi mocno na gruncie wyjątkowej, wręcz dziejowej roli Unii Europejskiej i sojuszu północnoatlantyckiego dla rozwoju naszego regionu oraz umacniania jego bezpieczeństwa. Chcemy, żeby obie te wielkie międzynarodowe organizacje prowadziły politykę dobrego sąsiedztwa, bowiem cała Europa Środkowa i Wschodnia przynależą do naszej wspólnej cywilizacji europejskiej i kręgu euroatlantyckiego – powiedział Marek Kuchciński, marszałek Sejmu.

Jak dodał, współpraca i kształtowanie relacji pomiędzy parlamentami powinny odbywać się w taki sposób, aby nie naruszać spójności Unii Europejskiej oraz jej instytucji.

– Naszym celem mogłoby być kształtowanie relacji pomiędzy naszymi parlamentami w taki sposób, żeby były respektowane najpełniej i co najmniej dwie zasady. Pierwsza: równi z równymi, wolni z wolnymi. I druga:  nienaruszania spójności UE oraz jej instytucji, bowiem Polska konsekwentnie stoi na stanowisku jedności europejskiej – podkreślił Marek Kuchciński.

Marszałek Kuchciński zaproponował, aby tego rodzaju szczyt był wydarzeniem cyklicznym. Uczestnicy debaty wyrazili chęć większego zaangażowania się w politykę międzynarodową.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Serbii zapewnił, że jego parlament opowiada się za pełną współpracą między krajami naszego regionu.

– Republika Serbii solidarnie uczestniczy z krajami sąsiednimi w globalnym planie znajdowania rozwiązań na sprawy globalne. Jeżeli chodzi o pokój i bezpieczeństwo, tutaj włączymy się w rozwiązywania wszystkich wyzwań aktualnych. Tutaj musimy wzmacniać demokrację i rozwój naszych instytucji – powiedział Djordje Milicevic, przewodniczący parlamentu Serbii.

W szczycie udział wzięli przewodniczący 23 państw.

TV Trwam News/RIRM

drukuj