fot. PAP/Rafał Guz

W Senacie zainaugurowano projekt „Szkoła 6.0”

W Senacie zainaugurowano projekt „Szkoła 6.0”. Jego celem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. 

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju. W inauguracji programu wziął udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Szkoły są ważne, więc istotne jest, by się rozwijały, miały dobrych nauczycieli i stawały się coraz bardziej atrakcyjne w różnych formach. Na pewno wymiana doświadczeń między polskimi szkołami i szkołami polonijnymi jest bardzo ważna – podkreślił Stanisław Karczewski.

Program składa się z trzech etapów – mówił prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska organizującego projekt, Dariusz Bonisławski.

– Pierwsze działanie to rejestracja na platformie internetowej wspolnotapolska.org.pl pod nazwą „Szkoła 6.0”, wypełnienie kwestionariusza i znalezienie partnera. W działaniu drugim trzeba zdobyć certyfikat „Szkoły 6.0”, a więc wprowadzić do programu informacje o Polonii, Polakach i tym, co wspaniałego Polacy poza granicami kraju robią. Trzecie działanie to realizacja projektów edukacyjnych w różnych formach, również tych wyjazdowych – zaznaczył.

Zarejestrować się do udziału w programie można za pośrednictwem strony www.wspolnotapolska.org.pl  Program jest współfinansowany ze środków Senatu.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj