W Senacie trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W wyższej izbie parlamentu trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Autorami przepisów są senatorowie.

Ustawa określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chodzi także o ograniczenie negatywnych skutków społecznych, środowiskowych i gospodarczych wynikającym z tego zjawiska.

Temu też mają służyć kampanie edukacyjne, których przeprowadzanie nakazują nowe przepisy.

Artykuł 3 projektu zobowiązuje sprzedawców do zawarcia umowy z organizacją pozarządową ws. przekazywania żywności na cele społeczne – mówił uzasadniając przepisy senator Antoni Szymański.

– Regulacja zmierza do tego, aby przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż żywności w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych, których przychody ze sprzedaży środków spożywczych przekraczają 50 proc. przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów, przekazali nieodpłatnie niesprzedane produkty żywnościowe z zastosowaniem dotychczasowych ulg podatkowych w tym zakresie. W art. 1 projektowanej ustawy wyjaśnia się jej cel, którym jest redukcja negatywnych skutków społecznych, środowiskowych i gospodarczych wynikających z marnowania żywności – tłumaczył Antoni Szymański.

W pracach nad rozwiązaniami uczestniczyli przedstawiciele sieci handlowych, organizacji pozarządowych oraz banków żywności.

Według danych Eurostatu, w Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności.  Szacunki KE z 2012 r. mówią, że w całej UE każdego roku marnuje się 89 mln ton żywności. To 179 kg na osobę.

RIRM

drukuj