fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

W MRPiPS trwa konferencja podsumowująca 15 lat obowiązywania Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Od 15 lat obowiązuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwa konferencja podsumowująca ten okres.

Konferencja w Warszawie stanowi podsumowanie konferencji regionalnych, które odbyły się m.in. w Lublinie, Toruniu i Sopocie. W czasie tych spotkań realizowano warsztaty oraz prezentacje dobrych praktyk. W projekt zaangażowane było Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta.

Zapisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym dają narzędzia do aktywizacji zawodowej osób wykluczonych. Ustawa określa zadania, których celem jest integracja osób podlegających wykluczeniu, nie mogących własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc kierowana jest szczególnie do osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych psychicznie oraz zwalnianych z zakładów karnych. Podstawową jednostką realizującą pomoc jest Centrum Integracji Społecznej.

– Dobrze, że organizatorem tych konferencji jest Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, bo pokazuje to od razu, jak ważna jest rola sektora pozarządowego, organizacji pozarządowych w prowadzeniu zatrudnienia socjalnego czy we wdrażaniu zatrudnienia socjalnego w naszym kraju – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

W czasie konferencji wręczono nagrody resortu rodziny organizacjom szczególnie zaangażowanym w realizację zadań zapisanych w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Statuetki otrzymało osiem podmiotów.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj