W Korei Południowej przybywa katolików

W Korei Południowej od dziesięciu lat stale wzrasta liczba katolików – informuje Radio Watykańskie. Na koniec 2013 roku liczba członków Kościoła katolickiego, w tym azjatyckim kraju, wynosiła prawie pięć i pół  miliona.

Katolicy w Korei stanowią ponad jedną dziesiątą populacji kraju. Największy odsetek wiernych kościoła katolickiego zamieszkuje stołeczną archidiecezję seulską – ponad 27 procent ogólnej liczby wiernych.

Wśród wiernych posługuje 4901 kapłanów. W przytłaczającej większości są to księża rodzimi, gdyż duchownych zagranicznych jest tylko 170-ciu. W ubiegłym roku wyświęcono 117 nowych kapłanów, czyli o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

W Korei południowej jest 1564 braci zakonnych łącznie z nowicjuszami oraz – 10173 siostry zakonne.

 

TV Trwam News

 

 

 

 

 

 

drukuj