VII Międzynarodowy kongres „Katolicy i Sztuka: szanse i zagrożenia”

„Katolicy i Sztuka: szanse i zagrożenia” – to temat rozpoczynającego się dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu VIII Międzynarodowego Kongresu. Transmisję wybranych wykładów przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam. 

O godz. 9.00 sprawowana była Eucharystia. Następnie kongres otworzył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM.

Podczas dwudniowego Kongresu prelekcje wygłoszą wybitni specjaliści z zagranicy, m.in. z Tajwanu i Hiszpanii.

Ks. kard. Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który wygłosi dziś wykład, zwraca uwagę, że Kościół od samego początku uważał sztukę za sposób wyrażania siebie i ewangelizacji.

– Dzisiaj ten problem jest bardzo aktualny, ponieważ artysta wyraża to czym żyje, co myśli. Jeżeli ten artysta jest duchowo bogaty – wartości, umiłowanie Boga, prawdy – to będzie tym ubogacał ludzi. Jeżeli jest pusty, to będzie wyrażał pustkę. Jeżeli jest zły, to będzie wyrażał to zło. Sztuką posłużono się nawet do bluźnienia Panu Bogu czy do podsycania nienawiści. Myślę, że jest bardzo ważne, żeby we właściwym sensie podchodzić do sztuki, żeby ona budowała w świecie dobro, a nie zło – zaznaczył ks. kardynał.

Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR mówi, że kongres jest odpowiedzią na kryzys sztuki z jakim mamy obecnie do czynienia.

– Wiemy, że jeżeli jest kryzys sztuki, to jest też kryzys człowieczeństwa. Poza tym, Kościół zawsze był instytucją, wspólnotą, która bardzo promowała sztukę, ponieważ sztuka – która czasami niekoniecznie się wyraża w formie religijnej – zawsze zachowuje więź pokrewieństwa z wiarą. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że sztuka może stać się pomostem każdego człowieka dla doświadczenia Pana Boga – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.      

Wśród prelegentów znaleźli się też m.in. ks. bp Carlos Azevedo z Papieskiej Rady Kultury, dr. Jordi Bonet i Armengol – emerytowany architekt kościoła Sagrada Familia w Barcelonie, kompozytor Michał Lorentz czy aktor Jery Zelnik.

Kongres organizowany jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 


 

Więcej informacji na stronie WSKSiM. 

plakat-kongres

RIRM/TV Trwam News

drukuj