Ustawa o zakazie propagowania komunizmu jednym z tematów posiedzenia Sejmu

Sejm na rozpoczętym dziś trzydniowym posiedzeniu zajmie się senackim projektem noweli ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Reguluje on kwestie usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów gloryfikujących ustrój totalitarny. Chodzi m.in. o pomniki oraz tablice pamiątkowe.

Nowela rozszerza również listę budowli, które nie będą mogły nosić nazw propagujących komunizm. Dotyczy to m.in. osiedli i placówek oświatowych.

Poseł PiS prof. Jacek Kurzępa podkreślił, że usunięcie elementów propagandy komunistycznej wpłynie na świadomość społeczną.

– Był to mechanizm wynikający z pewnej psychologii społecznej, związany z relatywizowaniem dobra i zła, czyli łatwo było systemowi totalitarnego państwa narzucić pewną narrację, utrzymywać ją przy monopolu propagandowym, ale również monopolu władzy politycznej. Natomiast dzisiaj społeczeństwo jest wolne, społeczeństwo jest otwarte, społeczeństwo jest demokratyczne, w związku z czym powinno wzbić się na pewien poziom odwagi, ale również samoświadomości historycznej i oczyścić przestrzeń publiczną z niechcianych symboli i elementów totalitarnego państwa komunistycznego – powiedział prof. Jacek Kurzępa.   

Ustawa nie będzie obejmować obiektów uznanych jako miejsca pochówku, w szczególności cmentarzy wojennych. Projekt nowelizacji przewiduje też zabezpieczenie zabytków.

Na terenie Polski znajduje się obecnie ok. 500 obiektów, które będą podlegać przepisom ustawy.

RIRM

drukuj