Urzędy sprawdzają, czy ceny owoców są kształtowane zgodnie z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, resort rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzą kontrole w sprawie m.in. cen owoców. Sprawdzają, czy mogły być one kształtowane niezgodnie z prawem.

Oprócz tych działań na rynku rolno-spożywczym UOKiK wszczął także postępowanie przeciwko Südzucker Polska, czyli jednemu z czterech producentów cukru obecnych w naszym kraju.

Spółka działa na południu Polski, gdzie pozostałe spółki cukrownicze nie posiadają swoich zakładów. Südzucker Polska mogła wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec rolników.

UOKiK wszczął postępowanie dotyczące relacji tej spółki i ośmiu losowo wybranych plantatorów – mówi prezes Urzędu Marek Niechciał.

– Zastrzeżenia budzi sposób ustalania cen tak, że rolnicy nie wiedzą, po jakiej cenie buraki zostaną od nich odebrane, jak również terminy zapłat, oferowane przez Südzucker Polska, nie spełniają warunków ustawowych, czyli w niektórych przypadkach mogą przekraczać 60 dni. Firmie Südzucker Polska grozi kara w wysokości do 3 proc. obrotu. Oprócz tego postępowania kontrolujemy również, co się dzieje na rynku owoców miękkich. Już przed sezonem, w czerwcu, dokonaliśmy kontroli u największych przetwórców owoców. Obecnie analizujemy materiały. Na podstawie zebranych materiałów już teraz możemy powiedzieć, że pozycja rolników wobec firm, które przetwarzają owoce, jest bardzo słaba – podkreśla Marek Niechciał.

Równoległe kontrole w tej sprawie przeprowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Sprawdza on, w jakim stopniu przestrzegany jest obowiązek zawierania umów dostawy z rolnikami wynikający z obecnego prawa.

Badane są także sprawy z zakresu przewagi kontraktowej. Te prowadzi Delegatura UOKiK w Bydgoszczy. Postepowania dotyczą m.in. rynku skupu ziemniaków i kapusty czy terminów płatności za dostawy jabłek.

RIRM

drukuj