fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: Obecni lub byli klienci UPC, którym operator podwyższył abonament, dostaną rekompensatę

Obecni lub byli klienci UPC, którym operator podwyższył abonament, dostaną rekompensatę – to decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o podwyżki, które firma nałożyła na część klientów bez ich zgody.

– Do Urzędu docierały skargi, z których wynikało, że klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas nieoznaczony, otrzymali informację o przyspieszeniu prędkości internetu i podwyżce cen usługi. Rok później operator ponownie podwyższył abonament. UPC poinformowało także klientów o wprowadzeniu do umów postanowienia, umożliwiającego zmianę wysokości abonamentu – zaznacza Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tomasz Chróstny podkreśla, że zarówno podwyższenie abonamentu jak i zmiana postanowienia nie powinny mieć miejsca, ponieważ zawarte umowy nie przewidywały takiej możliwości.

– Nie zawierały tzw. klauzuli modyfikacyjnej. To klauzula modyfikacyjna określa, co i w jakich warunkach może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Nie kwestionujemy samego prawa przedsiębiorcy do zmiany umów zawartych na czas nieoznaczony. Zawsze musi się to jednak odbywać w oparciu o jednoznaczną, precyzyjną oraz zrozumiałą dla konsumenta klauzulę modyfikacyjną – wskazuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

[UPC Polska] zobowiązał się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat konsumenta. UPC przywróci poprzednie ceny i nie będzie podwyższać abonamentów w przyszłości dla określonej grupy klientów. [czytaj więcej]

 TV Trwam News

drukuj