fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: Agora nie otrzymała zgody na przejęcie Eurozetu

Nie ma zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Eurozetu przez Agorę. Koncentracji zakazał prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

W ocenie Urzędu, w wyniku przejęcia spółki Eurozet przez Agorę powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Transakcja – jak wskazał UOKiK – mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych. Dwie wiodące grupy radiowe – Eurozet i RMF FM – posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udziału w rynku.

To – jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny – przemawiało za wydaniem negatywnej decyzji dotyczącej przejęcie Eurozetu przez Agorę.

– Wydałem decyzję zakazującą przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – wyjaśnia prezes UOKiK.

Wniosek o zgodę na koncentrację Eurozetu i Agory wpłynął do UOKiK-u w październiku 2019 roku. Po wnikliwej analizie rynku i możliwych konsekwencji tej transakcji, Urząd wydał decyzję zakazującą przejęcia Eurozetu przez Agorę.

Decyzja w tej sprawie jest nieprawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RIRM

drukuj