fot. pixabay.com

UOKiK: 20 mln złotych kary dla Open Life TU Życie

Urząd Ochrony Konkurenci i Konsumentów nałożył ponad 20 mln zł kary na Open Life TU Życie. Ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sprzedawał klientom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z ich potrzeb i oceny ich profilu ryzyka. Co więcej – na okres dłuższy niż sobie tego życzyli konsumenci.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, Tomasz Chrósty, podkreśla, że to nieuczciwe działanie narażające klientów na straty finansowe.

– Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich wyższych strat finansowych, niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel jako instytucja zaufania publicznego zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie naruszył zbiorowe interesy konsumentów – wskazuje Tomasz Chrósty.     

Postępowanie, które zakończyło się nałożeniem kary na ubezpieczyciela, UOKiK prowadził po zawiadomieniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Kwestionowane w decyzji praktyki przedsiębiorca stosował w latach 2016 – 2018. Decyzja nie jest prawomocna i spółka ma możliwość odwołać się do sądu.

RIRM

drukuj