[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Produkcja zdrowej żywności szansą dla Polski

Podczas otwarcia konferencji pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń GMO” minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że w dzisiejszej Europie bojkotowane są produkty z GMO, a istnieje wielkie zapotrzebowanie na zdrową żywność. W Polsce mamy żywność najlepszej jakości, więc jest to dla nas wielka szansa – powiedział prof. Jan Szyszko.

Konferencja pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń GMO” jest niezwykle ważna z punktu widzenia sytuacji, w jakiej znalazła się Polska – wskazał minister środowiska.

Polska to unikat pod względem możliwości produkcji żywności najwyższej jakości. Dzięki temu, że zachowaliśmy polski model ekstensywnego rolnictwa, jak również polski model leśnictwa, Polska objawia się krajem, który tętni bioróżnorodnością. Polskie gleby rolne charakteryzują się niezniszczonym potencjałem biologicznym gotowym ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości. To jest zasługa polskiej kultury współżycia ze środowiskiem – zaznaczył prof. Szyszko.

Podobną kulturę współżycia ze środowiskiem prezentują także polskie Lasy Państwowe – dodał.

Polski model rolnictwa i leśnictwa współdziałając między sobą doprowadziły do tego, że mamy wszystkie gatunki, które występują na terenach otwartych, wszystkie gatunki występujące na terenach leśnych oraz wszystkie gatunki, które do swojego występowania potrzebują zarówno terenów leśnych, jak i otwartych. Mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt żyjących w tej strefie geograficznej, a stan środowiska przyrodniczego mierzy się właśnie występowaniem rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Im pełniejsza gama tych gatunków i większe zagęszczenie, tym lepszy stan środowiska przyrodniczego. Tak rzeczywiście jest – zaznaczył prof. Jan Szyszko.

W dzisiejszej Europie jest nadprodukcja żywności, ale równocześnie jest ogromne zapotrzebowanie na żywność, która jest certyfikowana niezniszczonym stanem środowiska przyrodniczego, czyli pełną gamą rodzimych gatunków roślin i zwierząt – powiedział szef resortu środowiska.

Produkty wytwarzane z GMO spotykają się dziś w Europie z bojkotem. W bogatych krajach Europy jest wielkie zapotrzebowanie na żywność o najwyższej jakości – zaznaczył prof. Szyszko.

W Polsce jest najlepsza żywność, ponieważ surowiec hodowany jest na otwartych przestrzeniach bądź w lasach, bez specjalnych zagród, czyli bez stresu dla zwierząt. Skupy takiej żywności w Polsce są niestety w rękach obcego kapitału, ale najwyższy czas to zmienić, by polska żywność służyła głównie Polakom – dodał.

Najwyższy czas zacząć myśleć o tym, w jaki sposób można wykorzystywać nasze szanse. Te szanse wynikają z naszej mentalności – nie zniszczyliśmy układów przyrodniczych. Te układy są gotowe ku temu, aby dawać najwyższej jakości pokarm, przede wszystkim dla Polaków – powiedział minister środowiska.

RIRM

drukuj