A. Śliwiński: Pomysły z orędzia J.C. Junckera – sztuczne

Pomysły przewodniczącego Komisji Europejskiej stają się w gruncie rzeczy sztuczne, ponieważ oznaczają one dość dużą centralizację polityki gospodarczej uważa prof. Artur Śliwiński. Ekonomista odniósł się w ten sposób do propozycji JeanClaude’a Junckera o stworzeniu instrumentu przedakcesyjnego dla krajów mających wejść do strefy euro.

Szef unijnego organu opowiedział się również m.in. za mocną linią budżetową dla eurolandu, w ramach ogólnego budżetu unijnego.

Jak ocenił prof. Artur Śliwiński, Unia Europejska znajduje się obecnie w dołku intelektualnym i nie potrafi odejść od obowiązującej ciągle w tej organizacji doktryny neoliberalnej.

Pomysły JeanClaude’a Junckera są sztuczne, bo oznaczają one dość dużą centralizację polityki gospodarczej, a ściślej biorąc, jeżeli uwzględnimy praktykę funkcjonowania Komisji Europejskiej i wszelkich pozostałych władz Unii, to zauważymy, że są one wyłączone spoza kontroli zarówno parlamentów narodowych, jak i opinii publicznej. W pewnych tego typu decyzjach sprowadza się do tego, by politykę gospodarczą Unii i wszystkich krajów członkowskich wyłączyć spod kontroli. To jest bardzo widoczny element tego typu rozgrywki – wskazał prof. Artur Śliwiński w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

Debata o stanie Unii Europejskiej odbywa się od 2010 r. i jest elementem demokratycznej kontroli sprawowanej nad Komisją przez Parlament Europejski. Swoje orędzie wygłasza wtedy również szef Komisji Europejskiej, dla którego jest to okazja do przedstawienia poglądów kolegium komisarzy na obecną sytuację we wspólnocie i priorytetowych celów na przyszłość.

RIRM

drukuj