fot. twitter.com/wsksim

[TYLKO U NAS] Ks. bp I. Dec: Aborcja jest dzisiaj główną przyczyną śmierci na świecie

Na świecie ciągle panuje tendencja do liberalizowania prawa aborcyjnego. Statystyki aborcyjne w światowym wymiarze są zatrważające. Aborcja jest dzisiaj główną przyczyną śmierci na świecie. W 2018 roku zabito w wyniku aborcji prawie 42 miliony dzieci – powiedział ks. bp Ignacy Dec podczas wykładu inauguracyjnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ks. bp Ignacy Dec w murach WSKSiM w Toruniu wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Stosunek do życia uniwersalną miarą cywilizacji”. W swoim wystąpieniu duchowny zwrócił szczególną uwagę na kwestię aborcji.

Na świecie ciągle panuje tendencja do liberalizowania prawa aborcyjnego. Statystyki aborcyjne w światowym wymiarze są zatrważające. Aborcja jest dzisiaj główną przyczyną śmierci na świecie. W 2018 roku zabito na świecie w wyniku aborcji prawie 42 miliony dzieci. Jeżeli przyjmiemy szacunkowo liczbę 50 mln rocznie przez co najmniej ostatnie 40 lat, to wychodzi nam porażająca liczba 2 mld dzieci zabitych przed ich narodzeniem. 2 miliardy niewinnych, bezbronnych ludzi. Dla porównania, szacunkowa liczba ofiar II wojny światowej wynosi ponad 40 milionów zabitych – zaznaczył prelegent.

Do tych ofiar aborcji dokonywanej w sposób oficjalny, w majestacie prawa,  trzeba dodać ofiary aborcji ukrytej, która ma  miejsce w procederze zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro” – wskazał duchowny.

– W procederze tym dokonuje się uśmiercania ludzkich zarodków, a także ich zamrażanie. Nikt nie wie, ile ginie owych zarodków w trakcie tego procederu i ile jest aktualnie embrionów zamrożonych, gdyż liczby te nie są publikowane. Należy przypuszczać, że liczba ich jest także porażająca – powiedział ks. bp Ignacy Dec.

Ksiądz biskup podkreślił, że „trzeba przywrócić majestat prawdzie. Jan Paweł II tak często upominał się o prawdę. (…) Papież jest zdania, że prawda musi wyznaczać kierunek naszego działania w świecie, a zwłaszcza w świecie wartości, o ile działanie to ma w pełni zasługiwać na nazwę ludzkie”.

– Prawda, mimo upadku systemów totalitarnych, nadal jest odrzucana, poniewierana i fałszowana. Zastępuje się ją dzisiaj ideologią. Kiedyś usiłowano ją zdusić filozofią marksistowską, która – jak się okazało – też była ideologią i utopią. Dziś prawdę próbuje się niszczyć ideologią gender, zafałszowaną koncepcją człowieka, nawiązującą do filozofii Zygmunta Freuda. (…) Na uniwersytetach i uczelniach wyższych zniknęły katedry marksizmu, a gdzie podziali się marksiści? Sporo z nich funkcjonuje na uczelniach, zrzucili tylko szaty czerwone i  przybrali  szaty tęczowe – zwrócił uwagę ks. bp Ignacy Dec.

radiomaryja.pl

drukuj